[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openafsOn Wed, 2007-02-28 at 02:10 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "AFS houd in het bestand '/etc/openafs/CellServDB een lijst bij
> van servers die gecontacteerd moeten worden bij het zoeken naar delen
> van een cel. De cel waartoe dit werkstation volgens wat u aangaf
> behoord, is niet terug te vinden in dit bestand. Gelieve dus de
> computernamen van de databaseservers op te geven, gescheiden met
> spaties. OPGELET: als bezig bent een nieuwe cel op te zetten en deze
> machine als databaseserver voor deze cell zal fungeren dient u hier
> enkel de naam van deze machine in te geven; u kunt verdere servers dan
> later toevoegen eens alles functioneerd. Zorg er ook voor dat u het
> opstarten van de AFS-client tijdens het opstarten van de machine niet
> activeerd voordat de cel geconfigureerd is, eens u daarmee klaar bent
> kunt u /etc/openafs/afs.conf.client aanpassen om het automatisch
> opstarten van de client tijdens de machinestart te activeren."

s/houd/houdt/
s/behoord/behoort/
s/cell/cel/
s/functioneerd/functioneert/
s/activeerd/activeert/
s/eens u daarmee/zodra u daarmee/ (om iets meer variatie in de tekst te
krijgen)

> msgstr "Tot welke AFS-cel behoord dit werkstation?"

s/behoord/behoort/

> msgstr "Een AFS-bestandsruimte is georganiseerd in cellen of
> administratieve domeinen. elk werkstation behoord tot 1 cel.
> Gewoonlijk is deze cel de DNS-domeinnaam van de site."

s/elk/Elk/
s/behoord/behoort/

> msgstr "Gebruikers die het 'openafs-client'-pakket installeren
> verwachten meestal dat AFS automatisch aangekoppeld wordt tijdens het
> opstarten. Als u echter bent een nieuwe cel op te zetten, of als deze
> machine een laptop is, wilt u wellicht niet dat AFS tijdens het
> opstarten aangekoppeld wordt. U kunt AFS op elk moment starten met het
> commando '/etc/init.d/openafs-client force-start."

s/u echter bent/u echter van plan bent/

> msgstr "Om een AFS-cel te contacteren dient u het IP-adres van de
> databaseserver voor die cell te hebben.
> Normaal is deze informatie beschikbaar in /etc/openafs/CellServDB.
> Openafs bied de mogelijkheid om de AFSD
> B-records op te zoeken via DNS wanneer dit bestand niet aanwezig is."

s/cell/cel/
s/bied/biedt/


> msgstr "AFS bied een zwakke encryptievorm aan die optioneel kan
> gebruikt worden bij de communicatie tussen
>  de client en bestandsservers. Hoewel deze encryptie zwakker is dan
> DES, en dus niet voldoende is voor hoo
> gvertrouwelijke data, bied het enige betrouwbaarheid daar het de taak
> van een niet-gerichte aanval signifi
> cant moeilijker maakt. "

s/bied/biedt/  (2x)

> msgstr "Wilt ud e inhoud van /afs dynamisch genereren?"

s/ud e/u de/

> msgstr "Als u ervoor kiest o /afs dynamisch te genereren kan het
> noodzakelijk zijn om /etc/openafs/CellAli
> as aan te maken met darin de aliases voor veelgebruikte cellen. (de
> syntax van dit bestand is 1 regel per
> alias, waarbij elke regel bestaat uit een celnaam gevolgd door een
> spatie en de alias voor die cel)"

s/ o / om /
s/darin/daarin/

> msgstr "Wilt u fakestat gebruiken om vasthangen tijdens het weergeven
> van de inhoud van /afs tegen te vermijden?"

"tegen te vermijden" moet zijn "tegen te gaan" of "te vermijden".


> msgstr "Omdat AFS een globale bestandsruimte is kunnen operaties op de
> '/afs'-map flink wat netwerkverkeer veroorzaken. Wanneer sommige
> AFS-cellen onbeschikbaar zijn kan het weergeven van /afs in een
> grafische browser uw machine enkele minuten vasthangen. AFS heeft een
> optie die antwoorden voor deze operaties lokaal simuleert en zo dit
> vasthangen vermijd. Onder de meeste omstandigheden kunt u dit best
> activeren."

s/vermijd/vermijdt/

> msgstr "Voor welke cellen bied deze server bestanden aan?"

s/bied/biedt/


> msgstr "AFS-bestandsservers maken deel uit van een cel. Ze beschikken
> over de sleutel voor de Kerberos-dienst van die cel, en ondersteunen
> volumes binnen die cel. Normaal is dit dezelfde cel als waartoe de
> client op het werkstation behoord."

s/behoord/behoort/groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: