[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://gnubg (2 strings)On Sunday 14 January 2007 17:24, Thijs Kinkhorst wrote:
> Sorry voor de late reactie, maar kan "afspeelbibliotheek" dan niet in
> de langere tekst verwerkt worden?

Waarom? De consensus lijkt te zijn dat het een incorrect begrip is.
Ook Google heeft geen enkele relevante hit voor "afspeel backgammon".
Voor "bear off" zijn de eerste 3 hits gerelateerd aan Backgammon.

Ik voel er wel voor om "bearoff" wat nader te verklaren.
Bijvoorbeeld:
- s/(bearoff)/(bearoff database; in het Engels wordt de term "bear off"
    gebruikt voor het eindspel in Backgammon)/

Attachment: pgp7__yNLILPm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: