[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC2] po-debconf://udev (6 strings)Package: udev
Version: 0.103-1
Severity: minor
Tags: patch l10n

 * Langere omschrijving van Frans overgenomen met wijzigingen
 * ALL-CAPS omgezet in normale tekst
 * Verdere kleine wijzigingen

Al met al voldoende reden voor een tweede lcfc, dus hier is-ie.

Achtergrond van het udev probleem waar dit over gaat:

Nieuwe udev heeft nieuwe kernel nodig. Probleem is bij oude udev met
(oude) kernel 2.6.8, waar deze werkt, terwijl nieuwe udev met dezelfde
kernel niet zal werken. Dat levert tussen het opwaarderen van udev
en rebooten naar de nieuwe kernel een window waarin het systeem het
mogelijk zonder udev moet doen, met beperkingen in de functionaliteit
van het systeem omdat geen dynamische devices kunnen worden aangemaakt.

Daarnaast uiteraard het probleem hoe te bepalen dat een voldoende nieuwe
kernel geinstalleerd gaat worden.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
# Dutch udev po-debconf translation,
# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the udev package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: udev 0.103-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: md@linux.it\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-15 15:13+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-08 22:44+0000\n"
"Last-Translator: Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../udev.templates:1001
msgid "Reboot needed after this upgrade"
msgstr ""
"Herstart nodig na opwaardering"

#. Type: note
#. Description
#: ../udev.templates:1001
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on your system, but you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is complete."
msgstr ""
"Het pakket udev wordt opgewaardeerd, maar uw systeem draait op dit moment "
"met een kernel die niet compatibel is met de nieuwe versie van udev. Wel is "
"of wordt een compatibele versie van de kernel op uw systeem geïnstalleerd. U "
"wordt geadviseerd om uw systeem zo spoedig mogelijk nadat de opwaardering "
"is voltooid, te herstarten met de nieuwe kernelversie."

#. Type: note
#. Description
#: ../udev.templates:1001
msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, your system may become "
"UNUSABLE."
msgstr ""
"Zonder een herstart naar deze nieuwe kernelversie kan uw systeem onbruikbaar "
"worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid "Proceed with the upgrade nevertheless?"
msgstr ""
"Verder gaan met de opwaardering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. You "
"MUST install a compatible kernel version (2.6.15 or more) before proceeding "
"with the upgrade, otherwise your system may become UNUSABLE. Packages with a "
"name starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with "
"this new udev version."
msgstr ""
"U bent momenteel udev aan het opwaarderen met een incompatibele kernelversie. "
"U moet een compatibele kernelversie (2.6.15 of hoger) installeren voordat u "
"met de opwaardering verder gaat, anders kan uw systeem onbruikbaar worden. "
"Pakketten die beginnen met \"linux-image-2.6-\" voorzien in een kernel die "
"bruikbaar is met deze nieuwe udev-versie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid ""
"If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a compatible "
"kernel and reboot on it as soon as possible. You have been warned."
msgstr ""
"Indien u toch kiest voor opwaarderen van udev, dient u zo spoedig mogelijk "
"een compatibele kernel te installeren en te herstarten. U bent gewaarschuwd."

Reply to: