[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://boa (11 strings)On Thursday 28 December 2006 03:50, Vincent Zweije wrote:
> || msgstr ""
> || "Het installatiescript heeft gedetecteerd dat de door u opgegeven
> || poort reeds " "is gekoppeld aan een andere dienst dan boa en is
> || daarom ongeldig."
>
> ... en daarom ongeldig is.

Ik heb alleen deze gecorrigeerd.

Aangezien de vertaling maar zeer beperkt gewijzigd was, sla ik de LCFC 
over.

Dank,
Frans

Attachment: pgpyYcUpN9gme.pgp
Description: PGP signature


Reply to: