[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://samba-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> ongeveer 30% van de strings waren veranderd, dus 'k stuur deze nog maar even 
> naar de lijst

msgstr "Het dhcp3-client-pakket dient geïnstalleerd te zijn om van
deze optie gebruik te kunnen maken."

s/Het dhcp3-client-pakket/Het pakket dhcp3-client/

===

msgstr "De resterende Samba configuratievragen hebben betrekking op
parameters in /etc/samba/smb.conf, het configuratiebestand dat
gebruikt wordt voor de Samba programmas (nmbd en smbd). Uw huidige
smb.conf bevat een 'include'-regel of een optie die meerdere regels
beslaat, het kan zijn dat dit dit het automatische
configuratieproces in verwarring brengt. In dat geval dient u uw
smb.conf handmatig aan te passen om samba terug werkend te krijgen."

s/programmas/programma's/
s/dat dit dit het automatische/dat dit het automatische/

===

msgstr "Van welke werkgroep moet deze server deel lijken uit te
maken, wanneer clients hierom vragen? Merk op dat deze parameter ook
de domeinnaam die gebruikt wordt voor de security=domein instelling
bepaald."

Voorstel:
Merk op dat deze parameter ook de domeinnaam bepaald die wordt
gebruikt voor de security=domein instelling."

===

msgstr "Alle recebte windows-clients maken gebruik van versleutelde
wachtwoorden bij de communicatie met SMB-servers. Als u
'onversleutelde tekst'-wachtwoorden wilt gebruiken dient u een
parameter te veranderen in de Windows registry."

s/recebte/recente/
s/Windows registry/Windows register/ ???

===

msgstr "Het activeren van deze optie is ten sterkste aangeraden.
Indien u hiervoor kiest dient u er wel voor te zorgen dat u een
geldig '/etc/samba/smbpasswd'- bestand heeft en dat u de
wachtwoorden daar voor elke gebruiker met behulp van het commande
'smbpasswd' insteld. "

s/commande/commando/
s/insteld/instelt/

===
msgstr "Meer informatie vindt u in
/usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html uit het
'samba-doc'-pakket."

s/'samba-doc'-pakket."/pakket 'samba-doc'."/


Cheers,

Kurt
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)

iD8DBQFFJUJp+9wz99/liY0RAhNyAKC1k5bC5VSI6C8tFJGK6Qn2TkyT2QCfXJru
7DQVoOhp1f3Zen6f0TE+G8A=
=RKTC
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: