[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] wml://webwml/dutch/devel/debian-desktop/index.wmlOn Sunday 01 October 2006 19:06, Kurt De Bree wrote:
> Van webwml/english heb ik via cvs alles binnengehaald.

Maar wat heb je precies uitgechecked? Heel webwml of alleen dutch en 
english? Als het laatste, dan mis je de bestanden in webwml zelf...

> Hier een voorbeeld van de commandos die ik heb uitgevoerd:
>
> kurt@desktop:~$ cd webwml/dutch/
> kurt@desktop:~/webwml/dutch$ make
> Make.lang:4: ../Makefile.common: Onbekend bestand of map
> make: *** Er is geen regel om doel '../Makefile.common' te maken.
> Gestopt.

En Makefile.common hoort dus aanwezig te zijn in de webwml directory (het 
niveau boven dutch en english).

Attachment: pgp8tPRzcdko9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: