[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: installation-reports Etch with di-beta3( debian-l10n-dutch@lists.debian.org leest nu ook mee. )
On Thu, Aug 24, 2006 at 03:50:31PM +0200, Ferdinand Francino wrote:
> Geert Stappers schreef:
> > Hallo,
> > 
> > Eerst een E-mail dat op de mailinglist Debian-boot voorbij kwam.
> > Daarna mijn inhoudelijk verhaal.
> > 
> > ----- Forwarded message from Christian Perrier <bubulle@debian.org> -----
> > 
> > From: Christian Perrier <bubulle@debian.org>
> > Subject: Bug#384323: Bug#384248: installation-report: Almost successful Etch installation with di-beta3
> > Date: Wed, 23 Aug 2006 23:55:44 +0200
> > 
> > severity 384323 important
> > thanks
> > 
> > That bug is then here since....D-I beta2 IN MARCH 2006....and not a
> > single Russian user noticed...:-(
> > 
> > I find this pretty sad and this indeed shows the poor level of testing
> > that some language teams ad international users and developers give to
> > the localized installer.
> > 
> > It somewhat reinforces the feeling of Frans that we really should
> > activate languages that HAVE BEEN ACTIVELY TESTED.

Ik zou Nederlands graag bij "daadwerkelijk getest" zien.

> > I'm yelling right now because I'm quite angry. We put a lot of efforts
> > to allow you guys having an installer translated in all your languages
> > and such negligence is really desperating.
> > 
> > Thanks, Dmitry, also, for reporting this bug. There's at least one
> > Russian user who uses D-I in his own language I consider this bug
> > makes D-I currently not releasable with Russian activated.
> > 
> > ----- End forwarded message -----
> > 
> > In het kort: "Doe terugmelding"
> > 
> > Met meer woorden:
> > 
> >  Het is natuurlijk fantastisch om tevreden Debian gebruiker te zijn.
> >  Er is ook niets mis mee met vragen stellen als het minder goed gaat.
> >  Laten weten dat Debian werkt is echter ook belangrijk.
> > 
> > Dank je wel
> > Geert Stappers
>
> Ha Geert,

Hallo Lijst,

> Je frustratie en irritatie zijn volkomen duidelijk, en waarschijnlijk
> ook gegrond maar ik vroeg me af, met alle respect, waarom dit bericht op
> een -events mailinglist geplaatst wordt en (voor zover ik zien kan) op
> geen andere. Voor terugmelding (van complimenten of bugs) lijkt dit ook
> al niet de aangewezen plaats.

Mijn keuze voor "-events-nl" is inderdaad niet optimaal.
Waarschijnlijk was "-l10-dutch" beter geweest, maar daar had ik bij de
posting niet aangedacht. Ik wou vooral Nederlandse Debian betrokken
bereiken. Op de voorganger van deze lijst, developers@debian.nl, was het
meer "on topic" geweest. Mijn excuus voor mijn enthousiasme.


> Tenzij je natuurlijk zowel tevreden als ontevreden Debian gebruikers
> uitnodigt fysiek bijeen te komen en hierover van gedachten te wisselen,

Uitwisseling van idee\"en is inderdaad wat ik voor sta.

Op dit moment is echter vooral de debian-installer waarvan ik benieuwd
ben naar de meningen bij de subscribers van deze ML en hun achterban.
(je weet wel: installatie gedaan voor Tante Trees waar dan nog net iets
extras moest gebeuren )

> in welk geval in je mail slechts plaats & datum/tijd ontbreken :)
> Wat dacht je van volgende week vrijdag (1 september), cafe Jef (UvT) of
> het Buitenbeentje (korte heuvel), waar TOSti's zijn, beiden te Tilburg,
> uurtje of 3, 4?
> 
> Je toegenegen
> ~Gwynn
> 
> ps as vrijdag is extreem kort dag, maar moet Joostvb niet welkom geheten
> worden, terug in het land der levenden?

Hey, nog meer enthousiaste mensen.
Ik zou het graag nog groter willen hebben.
Van twee events weet ik dat ze landelijke dekking hebben.
 http://www.t-dose.org begin december en
 http://www.linux-bijeenkomst.nl/ begin oktober
voor de release van Etch in december is dat aan de late kant.

Weet iemand nog iets wat in de tijd dichterbij is?


Cheers
Geert Stappers

P.S.

Je mag mij ook als doorgeefluik schuine streep filter gebruiken voor je
feedback naar het debian-installer team. ( ik bedoel off-list E-mail )

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: