[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

X11-common: Onjuiste taalweergave tijdens configGents,

Heb gisteren de "testing" (2.6.16-2-686) geïnstalleerd.
Tijdens de configuratie van X11-common was er één dialoogvenster die
niet in het Nederlands getoond werd.
De titel van het venster was "Major Possible Upgrades"

KurtReply to: