[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Spellingshervorming en een nieuwe woordenlijstBeste allemaal,

Zoals iedereen naar ik aanneem weet, gaat deze herfst de nieuwe spelling
in zoals vastgesteld door de Taalunie. Die spelling wordt in ieder geval
verplicht voor overheid en onderwijs.

Dat betekent natuurlijk dat ook de spellingscontrole aangepast moet
worden; in Debian is dat het package "dutch". Dat is nu gebaseerd op een
lijst van het Nederlands TeX genootschap uit 1996. Omdat we niet de
enige zijn met dit probleem, is er de handen ineengeslagen en is het
OpenTaal project gestart. De bedoeling is om een woordenlijst te hebben
die volgens de nieuwe spelling is en onder een open source-compatible
licentie wordt verstrekt. Er wordt ook geprobeerd om die door de TU te
laten certificeren.

Hier is echter nog wel hulp bij nodig, en daarom mail ik naar deze
lijst. Wat nodig is zijn mensen die mee willen helpen aan de technische
kant, maar vooral ook mensen die willen helpen met het uitzoeken van de
woorden.

Voor alle informatie, zie: http://www.opentaal.org/ en
http://opentaal.org/opentaalbank/ , check vooral ook even de recente
mailinglistarchieven.

Ik hoop dat deze samenwerking iets oplevert waar de hele open source
wereld iets aan heeft!


groeten,
Thijs


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: