[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po-debconf://xorg-x11 (160 strings)On Wed, May 24, 2006 at 09:56:21AM +0200, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:

|| On Tuesday 23 May 2006 23:05, Vincent Zweije wrote:
||
|| zie http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=358171: update hiervoor
|| is gesloten door de opdate van xorg 1:7.0.15, [1] toont ook dat xorg-x11
|| niet meer aanwezig is stable, testing, of unstable
||
|| -> geen idee waarom deze nog op de pagina staat, maar deze debconf-file is
||   niet meer
||
|| [1]http://packages.debian.org/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=xorg-x11&searchon=names&subword=1&version=all&release=all

Spannend. Ik kon gewoon het template ophalen.

Hoe zit het met de rest van die lijst? Zijn dat vergelijkbare gevallen?

Grmbl.                             Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: