[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://cxref (2 strings)On Thursday 18 May 2006 15:42, Kurt De Bree wrote:
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../cxref.templates:4
> msgid ""
> "cxref-cpp is a cpp-like program used by cxref for better comment
> processing " "and support.  Proper operation of cxref-cpp requires
> configuration against " "the gcc and cpp versions you have installed on
> your system.  These of course " "may change with each upgrade.  This
> package can attempt to automatically " "keep track of your installed gcc
> and cpp versions and reconfigure cxref-cpp " "accordingly, or it can
> leave such configuration up to you.  In the latter " "case, you can run
> /usr/bin/cxref-cpp-configure as root whenever you wish, " "and/or you can
> edit the file /etc/cxref/cxref-cpp.defines by hand.  In the " "former
> case, the defines file will be automatically updated every time the "
> "cxref package is reconfigured.  In addition, cxref-cpp will detect any
> gcc " "version mismatch at runtime and regenerate a temporary
> cxref-cpp.defines " "file on the fly, warning the user of the situation."
> msgstr ""
> "cxref-ccp is een ccp-achtig programma dat gebruikt wordt door cxref voor
> " "een betere commentaarverwerking en ondersteuning. De correcte werking
> " "van cxref-cpp vereist configuratie t.o.v. de gcc en cpp-versies die op
> uw " "systeem zijn geïnstalleerd. Deze versies kunnen bij elke
> opwaardering wijzigen. " "Dit pakket kan proberen om automatisch bij te
> houden welke versies van gcc " "en cpp geïnstalleerd zijn en cxref-cpp
> dienovereenkomend herconfigureren, " "of kan de configuratie aan u
> overlaten. In het laatstgenoemde geval, kunt u als " "root
> /usr/bin/cxref-cpp-configure uitvoeren wanneer u dit wenst, en/of u kunt
> " "het bestand /etc/cxref/cxref-cpp.defines handmatig instellen. In het
> eerste geval " "zal het 'defines'-bestand automatisch opgewaardeerd
> worden telkens het " "cxref-pakket wordt geherconfigureerd. Bijkomend zal
> cxref-cpp elke niet-overeenkomende " "gcc-versie tijdens het draaien
> detecteren en een tijdelijk 'cxref-cpp.defines'-bestand " "\"on-the-fly\"
> regenereren, en de gebruiker over de situatie waarschuwen."

Vondt bovenstaande nogal moeilijk lezen, poging voor betere formulatie 
volgt:

cxref-ccp is een ccp-achtig programma dat gebruikt wordt door cxref voor
een betere commentaarverwerking en ondersteuning.
De correcte configuratie (en dus werking) van cxref-cpp is afhankelijk van 
de gebruikte gcc- en cpp-versies, en dit kan dus bij elke opwaardering van 
uw systeem wijzingen. 
U kunt de benodigde configuratieaanpassingen telkens zelf uitvoeren of u 
kunt het aan het pakket overlaten dat dit dan automatisch probeert te doen. 
Het commando om de configuratie bij te werken 
is /usr/bin/cxref-cpp-configure, en u kunt dit later altijd nog als 'root' 
uitvoeren. Als u de configuratie volledig handmatig wilt aanpassen dient u 
de aanpassingen door te voeren in het bestand /etc/cxref/cxref-cpp.defines. 
Als u kiest voor de automatische configuratie dan wordt dit bestand bij elke 
herconfiguratie van het cxref-pakket aangpast. Tevens is het dan zo dat 
cxref-cpp tijdens het draaien merkt wanneer een niet-overeenkomende 
gcc-versie gebruikt wordt, in zo'n geval wordt de gebruiker gewaarschuwt en 
wordt er 'on-the-fly' een tijdelijk 'cxref-cpp.defines'-bestand aangemaakt.

-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpmGD5tPLt54.pgp
Description: PGP signature


Reply to: