[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://courier (2 strings)On Thursday 18 May 2006 10:55, Kurt De Bree wrote:
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../courier-base.templates:3
> msgid ""
> "Beginning with Courier 0.48, the authentication modules that used to be
> part " "of Courier have been separated into a standalone library. All
> Courier " "applications are now using the same authentication
> infrastructure, the " "Courier authentication library. Packages for this
> library consists of a base " "package (courier-authlib) and one for each
> authentication method (courier-" "authlib-userdb, -mysql, -postgresql,
> -ldap, -pipe). Unfortunately it wasn't " "possible to setup the
> dependencies in order to allow a seamless upgrade. " "Please install the
> package for your authentication method manually." msgstr ""
> "Vanaf Courier 0.48 zijn de autenticatiemodules, die deel uitmaakten "
> "van Courier, afgescheiden in een afzonderlijke bibliotheek. Alle "
> "Courier-applicaties maken nu gebruik van dezelfde infrastructuur "
> "voor autenticatie, de Courier autenticatiebibliotheek. De pakketten "
> "voor deze bibliotheek bestaan uit het basispakket (courier-authlib) "
> "en één pakket per autenticatiemethode (courier-authlib-userdb, "
> "-mysql, -postgresql, -ldap, -pipe). Om een naadloze opwaardering "
> "mogelijk te maken was het jammer genoeg niet mogelijk de "
> "afhankelijkheden in te stellen. U dient daarom het pakket voor uw "
> "autenticatiemethode handmatig te installeren."

s/naadloze/probreemloze/ (naadloze is te letterlijk IMO)

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../courier-base.templates:31
> msgid "Path to user's Maildir directory"
> msgstr "Pad naar de gebruikers Maildir-map"

Pad naar de 'Maildir'-map van de gebruiker

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../courier-base.templates:31
> msgid ""
> "This is a relative path name from each user's home directory to the
> Maildir " "directory where the Courier servers store and access the
> user's email. " "Please refer to the maildir(5) manual page if you are
> unfamiliar with the " "mail storage format used by Courier."
> msgstr ""
> "Dit is een relatief pad van de persoonlijke map van elke gebruiker  naar
> de " "Maildir-map waarin Courier-servers de e-mail van de gebruiker
> vinden en " "opslaan. Zie de maildir(5) man-pagina als u niet bekend bent
> met het e-mail " "opslagformaat dat gebruikt wordt door Courier."

Dit is het relatief pad naar de 'Maildir'-map (dit is de map waarin de 
Courier-server de e-mail van de gebruiker opslaat), gezien vanuit de 
thuismap van een gebruiker. ...

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../courier-mta.templates:3
> msgid "Default domain"
> msgstr "Standaard domein"

s/Standaard domein/Standaarddomein/

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../courier-mta.templates:3
> msgid ""
> "Please specify a valid email domain. Most header rewriting functions
> will " "append this domain to all email addresses which do not specify a
> domain, e." "g. emails from accounts on this machine."
> msgstr ""
> "Geeft u alstublieft een geldige domeinnaam. De meeste functies die
> headers " "herschrijven zullen dit domein toevoegen aan alle
> e-mailadressen die geen " "domeinnaam bevatten, bijvoorbeeld e-mails van
> accounts op deze machine."

Let erop dat dit een geldige domeinnaam is. ...

en s/headers/koppen/ of s/headers/kopteksten/

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../courier-mta.templates:10
> msgid "\"From\" Header for Delivery Notifications"
> msgstr "\"Van\"-kop voor bezorgingsmededelingen"
>
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../courier-mta.templates:10
> msgid ""
> "Please specify a valid value for the \"From\" Header for mail delivery "
> "notifications. Otherwise these cannot be send."
> msgstr ""
> "Geef een geldige waarde voor de \"Van\"-kop voor bezorgingsmededelingen;
> " "anders kunnen ze niet verstuurd worden."

U dient een ...

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../sqwebmail.templates:22
> msgid "Ispell Dictionary"
> msgstr "Ispell woordenboek"

s/Ispell woordenboek/Ispell-woordenboek/

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../sqwebmail.templates:28
> msgid "symlink, copy, custom"
> msgstr "koppeling, kopie, aangepast"

s/koppeling/symbolische koppeling/


> #. Type: select
> #. Description
> #: ../sqwebmail.templates:30
> msgid ""
> "The choices are to create a symbolic link /var/www/sqwebmail, copy all
> files " "from /usr/share/sqwebmail to /var/www/sqwebmail or let /var/www
> alone. For " "security reasons the second option is recommended. However,
> if you have " "already enabled FollowSymLinks or SymLinksIfOwnerMatch in
> your Apache " "configuration, you may as well chose the first option. The
> custom option " "implies that you configure your web server manually."
> msgstr ""
> "U kunt kiezen tussen het maken van een symbolische koppeling naar
> /var/www/" "sqwebmail, het kopiëren van alle bestanden van
> /usr/share/sqwebmail naar /" "var/www/sqwebmail en het volledig met rust
> laten van /var/www. Om " "beveiligingsredenen wordt de tweede optie
> aangeraden. Echter, als u " "FollowSymLinks of SymLinksIfOwnerMatch in uw
> Apache-configuratie al aan " "heeft staan, kunt u de eerste optie kiezen.
> De 'aangepast' optie houd in dat " "u uw webserver handmatig moet
> instellen."

s/FollowSymLinks of SymLinksIfOwnerMatch/de opties 'FollowSymlinks' 
of 'SymLInksIfOwnerMatch'/

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../sqwebmail.templates:30
> msgid ""
> "Please note that /var/www/sqwebmail will be removed if this package is "
> "purged except you choose custom."
> msgstr ""
> "Merk op dat, behalve als u aangepast heeft gekozen, /var/www/sqwebmail
> zal " "worden verwijderd op het moment dat dit pakket wordt gewist
> (purged)."

s/aangepast/'aangepast'/ (om duidelijk aan te geven dat dit de naam van de 
optie is)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpHCNpSQl0o3.pgp
Description: PGP signature


Reply to: