[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://mp3info (4 strings)On Wednesday 10 May 2006 20:22, Kurt De Bree wrote:
> Frans Pop wrote:
> > On Monday 08 May 2006 18:13, Kurt De Bree wrote:
> >> "Een nadeel is dat een aantal commandoregelopties gewijzigd zijn.
> >> Meer informatie " "is te vinden in
> >> /usr/share/doc/mp3info/README.Debian en/of de mp3info handleiding."
> >
> > s/gewijzigd zijn/gewijzigd is/
>
> Het gaat hier over meerdere commandoregels--> is toch "zijn"?

Nee: een aantal ... is

aantal is enkelvoud.

Attachment: pgpbUwEUHqHAZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: