[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://libpam-ldap (41 strings)On Fri, May 05, 2006 at 03:14:43PM +0200, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:

> google datapunt:
> - "de account"-> 392.000 hits [1]
> - "het account"-> 141.000 hits [2]

> => duidelijke voorkeur voor 'de account' in algemeen gebruik

Die google contest deed ik ook al net, voor ik me het groene boekje bedacht,
maar dan met:

"de account" site:nl [~65300] vs "het account" site:nl [~94900]

(en "de account manager" site:nl [~17000] zijn dan false hits voor het
eerste, dus eigenlijk ~50000 vs ~95000)

Nota bene:
"de account" site:be [~33500] vs "het account" site:be [~9720]

Cultuurverschilletje blijkbaar.
-- 
Jasper Spaans                    http://jsp.vs19.net/
 15:19:35 up 10670 days, 7:06, 1 user, load average: 3.52 2.94 2.77

       vi vi vi is the editor of the apocalypse

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: