[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://mysql-dfsg-5.0 (v2) (22 strings)On Sunday 02 April 2006 12:56, Vincent Zweije wrote:
> On Fri, Mar 24, 2006 at 03:19:35PM +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) 
wrote:
> || On Wednesday 22 March 2006 20:51, Vincent Zweije wrote:
> || > #. Type: note
> || > #. Description
> || > #: ../mysql-server-5.0.templates:24
> || > msgid "Rarely, e.g. on new major versions, the privilege system is
> ||
> || improved. To make use of it mysql_fix_privilege_tables must be
> || executed manually. The script is not supposed to give any user more
> || rights that he had before,"
> ||
> || > msgstr "Incidenteel, bijvoorbeeld bij nieuwe hoofdversies, wordt
> || > het
> ||
> || rechtensysteem verbeterd. Om er gebruik van te maken moet
> || mysql_fix_privilege_tables handmatig worden uitgevoerd. Dit script
> || geeft gebruikers normaal gesproken niet meer rechten dan ze al
> || hebben."
> ||
> || s/Incidenteel/Nu en dan/g ?
>
> "Incidenteel" kwam mij net iets zeldzamer over, a la "Rarely" in het
> origineel. Ik dacht nog over "in een zeldzaam geval", maar ik houd van
> kort als dat kan...
>
> Ik denk dat ik hem maar laat staan.

oki :)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
 
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
  format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpvgXkHsOUZj.pgp
Description: PGP signature


Reply to: