[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://mysql-dfsg-5.0 (22 strings)On Tuesday 21 March 2006 01:20, Frans Pop wrote:
> > msgstr "Incidenteel, bijvoorbeeld bij nieuwe hoofdversies, wordt het
> > privilegesysteem verbeterd. Om er gebruik van te maken moet
> > mysql_fix_privilege_tables handmatig worden uitgevoerd. Dit script
> > geeft gebruikers normaal gesproken niet meer rechten dan ze al hebben."
>
> Hmm. privilegesysteem?
> s/Om er gebruik van te maken/Om hiervan gebruik te maken/

rechtensysteem lijkt me beter?

-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpV99DWWJp7E.pgp
Description: PGP signature


Reply to: