[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] resourceOn Friday 10 March 2006 15:31, Wouter Verhelst wrote:
> systeembronnen.

Ack. Is ook wat bij mij als eerste opkwam en wordt volgens mij ook in 
Windows gebruikt.

Attachment: pgpBZrnaggEkF.pgp
Description: PGP signature


Reply to: