[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LCFC:po-debconf://msttcorefonts(16 strings)On Wednesday 01 March 2006 12:21, Esther Hanko wrote:
>  >> "Als u Microsofts TrueType Core Fonts voor het web reeds gedownload
>  >> heeft, voer dan hier de naam van de map waar ze opgeslaan staan in.
>  >> Deze bestanden zijn in het Microsoft Windows zelf-installerende
>  >> formaat en zijn als volgt geheten: " "andale32.exe ,"
>  >
>  > aanhalingstekens rond "TrueType Core Fonts" ?
>
> Dan zou het moeten zijn "TrueType Core Fongs voor het Web"; dat "voor
> het Web" hoort erbij, helaas. Ik vind dat niet erg mooi staan. Vooral
> ook omdat het stuk hieronder dan "Microsoft TrueType Core Fonts voor het
> Web Microsoft Windows 9x zelf-installerende uitvoerbare bestanden" zou
> moeten worden, of ik zou de zin dan geheel moeten omgooien. Bijvoorbeeld

> "bevatte niet de "Microsoft Windows 9x zelf-installerende uitvoerbare
> bestanden" voor de "Microsoft TrueType Core Fonts voor het web"", maar
> ook dat ziet er wat knullig uit. 

:-( dit soort zinnetjes is altijd lastig 

> Wellicht een idee om gewoon ieder niet-functiewoord van die NP met een
> hoofdletter te schrijven om toch aan te geven dat dit Niet Zomaar een Stel
> Woorden is? 

is een idee :-) 
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpqFtEKQ5cZb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: