[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: TaalinstellingenForwarding this mail to d-l10n-dutch where it stands more chance of being 
acted on.

----------  Forwarded Message  ----------

Subject: Taalinstellingen
Date: Wednesday 23 November 2005 13:36
From: Ariën Holthuizen <arienh4@gmail.com>
To: debian-www@lists.debian.org

over http://www.debian.org/intro/cn, ik weet wat u moet doen voor
firefox in het nederlands:
Extra -> Opties -> Talen

-------------------------------------------------------

Het lijkt mij in het algemeen zinvol om te proberen voor de beschillende 
browsers benodigde menuopties om instellingen te wijzigen in het 
Nederlands weer te geven (mogelijk beide, zowel Nederlands als Engels?).

Gr,
Frans

Attachment: pgpgJld0_zU6D.pgp
Description: PGP signature


Reply to: