[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutchUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch
In directory gluck:/tmp/cvs-serv32050/dutch

Modified Files:
	social_contract.wml 
Log Message:
replaced a name= by id=


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.wml	2005/09/18 13:33:51	1.13
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.wml	2005/11/20 22:19:34	1.14
@@ -6,8 +6,8 @@
 # Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
 # Translator    : Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
 # Translation date : Sat May 25 14:38:43 MET DST 2002
-# Last Translation Update by $Author: fjp $
-# Last Translation Update at $Date: 2005/09/18 13:33:51 $
+# Last Translation Update by $Author: witch $
+# Last Translation Update at $Date: 2005/11/20 22:19:34 $
 
 <p>
  Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt 
@@ -84,7 +84,7 @@
  </li>
 </ol>
 <hr>
-<h2><a name="guidelines">De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</a></h2>
+<h2 id="guidelines">De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (DFSG)</h2>
 <ol>
  <li><p><strong>Vrije herdistributie</strong>
   <p>De licentie van een deel van Debian mag niemand verbieden deReply to: