[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutchUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch
In directory gluck:/tmp/cvs-serv5206/dutch

Modified Files:
	donations.wml 
Log Message:
replaced name by id


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/donations.wml	2005/10/31 09:28:56	1.17
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/donations.wml	2005/11/20 22:11:45	1.18
@@ -1,5 +1,5 @@
 #use wml::debian::template title="Giften aan Software in the Public Interest"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.56"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.57"
 
 # Last Translation Update by: Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
 # Last Translation Update at: do jul  4 00:54:49 CEST 2002
@@ -9,7 +9,7 @@
   <li><a href="#equipment_donations">Giften van materiaal en diensten</a></li>
 </ul>
 
-<h2><a name="money_donations">Giften in geld</a></h2>
+<h2 id="money_donations">Giften in geld</h2>
 
 <p>Debian is de naam van het project en Debian GNU/Linux is de naam van
 de distributie die wij maken. Om geldzaken op een goede manier af te
@@ -37,7 +37,7 @@
 een vereniging zonder winstoogmerk is, kunnen we ontvangstbewijzen voor
 de belastingen uitschrijven.</p>
 
-<h2><a name="equipment_donations">Giften van apparatuur en diensten</a></h2>
+<h2 id="equipment_donations">Giften van apparatuur en diensten</h2>
 
 <p>Gezien het beperkte budget waarover Debian beschikt, is het op dit
 ogenblik niet mogelijk onze eigen computers en netwerkverbindingen aanReply to: