[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://logcheckEn deze ook...

Overigens viel mij op dat de meeste (alle?) strings betrekking lijken te 
hebben op oude upgrades. Ik zal hiervan melding maken bij het inzenden 
van de vertaling.

Attachment: logcheck_nl.po
Description: application/gettext

Attachment: pgpl_ixCsHulk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: