[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/releasesUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/releases
In directory gluck:/tmp/cvs-serv16159/releases

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
releases/index.wml: Fixed translation
rest: Translation updates


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/index.wml	2005/06/07 17:10:55	1.15
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/releases/index.wml	2005/08/04 19:36:23	1.16
@@ -3,7 +3,7 @@
 #include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
 
 # Last Translation Update by $Author: luk $
-# Last Translation Update at $Date: 2005/06/07 17:10:55 $
+# Last Translation Update at $Date: 2005/08/04 19:36:23 $
 
 <p>Debian heeft altijd
 tenminste drie releases actief onderhouden: &ldquo;stable&rdquo;,
@@ -52,11 +52,11 @@
  <if-stable-release release="sarge">
   <li><a href="etch/">De volgende versie van Debian heeft de codenaam
    &lsquo;etch&rsquo;</a>
-   -- de releasedatum is vastgelegd op 6 juni 2005
+   -- er is nog geen releasedatum vastgelegd
   <li><a href="sarge/">Debian GNU/Linux 3.1 (&lsquo;sarge&rsquo;)</a>
    -- huidige stabiele release
   <li><a href="woody/">Debian GNU/Linux 3.0 (&lsquo;woody&rsquo;)</a>
-   -- vervangen oude stabiele release
+   -- verouderde stabiele release
  </if-stable-release>
  <if-stable-release release="woody">
  <li><a href="sarge/">De volgende versie van Debian heeft de codenaam Reply to: