[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] D-I - Vertaling nieuwe udebsIk de strings uit de twee nieuwe udebs tzsetup and clock-setup vertaald. 
De po files hiervan heb ik bijgesloten.
Met name tzsetup verdient een review in verband met de vele plaatsnamen.

Merk op dat de msgid's van tzsetup _niet_ de Engelse tekst bevatten. Zie 
daarvoor het commentaar.

Groet,
Frans

Attachment: clock-setup_nl.po
Description: application/gettext

Attachment: tzsetup_nl.po
Description: application/gettext

Attachment: pgpbrP9hW70PY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: