[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/BugsUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs
In directory gluck:/tmp/cvs-serv10389/Bugs

Modified Files:
	Reporting.wml 
Log Message:
Typo fixes


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	2005/04/20 18:27:27	1.21
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml	2005/05/26 16:49:12	1.22
@@ -2,7 +2,7 @@
 #use wml::debian::translation-check translation="1.44"
 
 # Last Translation Update by: $Author: luk $
-# Last Translation Update at: $Date: 2005/04/20 18:27:27 $
+# Last Translation Update at: $Date: 2005/05/26 16:49:12 $
 
 <h1>Het rapporteren van bugs in Debian</h1>
 
@@ -238,7 +238,7 @@
 Als u meerdere tags wilt opgeven, moeten deze gescheiden worden door komma's,
 spaties of beide.</p>
 
-<h2>Verschillende rapporteeraddressen (rapporteren van kleine bug of
+<h2>Verschillende rapporteeradressen (rapporteren van kleine bug of
 heel veel bugs tegelijk)</h2>
 
 <p>Als u een klein probleem rapporteert zoals een typo in de
@@ -278,7 +278,7 @@
 <code>X-Debbugs-No-Ack</code>-header toe te voegen in uw e-mailbericht. 
 De inhoud van deze header maakt niet uit; het moet echter wel een
 <em>echte</em> header zijn en hij moet <em>niet</em> in de pseudo-header met
-het <code>Package</code>-veld.  Als u van dee header gebruikmaakt, zult u zelf
+het <code>Package</code>-veld.  Als u van de header gebruikmaakt, zult u zelf
 in de www-interface op zoek moeten naar het nummer van de bug als u deze nadig
 hebt.</p>
 Reply to: