[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/MailingListsUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists
In directory gluck:/tmp/cvs-serv3614/MailingLists

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Translation updates


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/index.wml	2005/01/18 18:36:23	1.16
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/index.wml	2005/05/23 18:02:00	1.17
@@ -1,9 +1,9 @@
 #use wml::debian::template title="Mailing Lists"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
 #use wml::debian::toc
 
 # $Author: luk $
-# $Date: 2005/01/18 18:36:23 $
+# $Date: 2005/05/23 18:02:00 $
 
 <toc-display/>
 
@@ -228,32 +228,39 @@
 <p>Dit beleid is erop gericht om &quot;spamming&quot; van de
 mailinglijsten tegen te gaan.</p>
 
-<p>De mailinglijsten van Debian accepteren commerci&euml;le advertenties
-tegen betaling. De vergoeding voor advertenties is een donatie van
-USD&nbsp;1000 of meer aan <a
-href="http://www.spi-inc.org/donations";>"Software in the Public
-Interest" (SPI)</a>. E&eacute;n donatie per advertentie, alstublieft.
-Als u liever achteraf wilt betalen, stuur dan simpelweg uw advertentie
-naar de mailinglijst. De opzichter van de lijst zal u dan USD&nbsp;1999
-in rekening brengen, welke, na aftrek van onkosten, aan SPI zullen
-worden gedoneerd. Houd er alstublieft rekening me dat de mailinglijsten
-automatisch worden verspreid &mdash; de berichten worden over het
-algemeen niet vantevoren gelezen of gecontroleerd voordat ze worden
-verspreid.</p>
+<p>Het zenden van om het even welke soort ongewenste bulk e-mail naar om het 
+even welke Debian-lijst is verboden. Deze regel niet naleven, kan resulteren
+in het geblokkeerd worden om te posten op lijsten en/of gerapporteerd te worden
+aan de relevante autoriteiten.
+
+<p>De Debian Listmasters doen hun best om zoveel mogelijk dergelijke e-mails 
+tegen te houden van op de lijst te belanden. Typisch worden er op een dag meer
+dan 40.000 dergelijke e-mails geblokkeerd.
+
+<p>Veel regels die we gebruiken om spammers en hun e-mails te blokkeren, werden
+ons gerapporteerd door onze ingeschrevenen. Als u ons wilt helpen om het aantal
+spams nog meer te laten afnemen, wordt uw help erg gewaardeerd. Zend ons geen 
+voorgekauwde lijsten van regels die u elders vondt. Ze geven zelden goede 
+resultaten op onze lijsten omdat deze nogal uniek verkeer ontvangen. Om spam te
+rapporteren, zult u het volgende moeten doen:
 
-<p>De daad van het versturen van een advertentie geeft uw bereidheid aan
-om</p>
 <ul>
- <li>verantwoordelijkheid voor de vergoeding te accepteren;
- <li>de opzichter van de lijst te vrijwaren van enige juridische
-   claims van u of vanderden in de context van deze advertentie en
- <li>alle juridische en zakelijke kosten te betalen die voorvloeien uit
-   het innen van de vergoeding.
+ <li>Zoek een kopie van de e-mail in de <a href="http://lists.debian.org";>
+ lijstarchieven</a> en zend ons de URL.
+ <li>Zoek een SpamAssassin-regel of een procmail-uitdrukking om dit type spam
+ op te sporen. Denk eraan dat deze regel zal toegepast worden op alle lijsten
+ en dat we de valse positieven tot een minimum willen beperken.
 </ul>
-Onze aansprakelijkheid tegenover u is beperkt tot het te goeder trouwe
-bezorgen van uw bericht.
 
-<p>Voor Debian-gerelateerde advertenties zijn lagere tarieven en
-de mogelijkheid tot kwijtschelding van de vergoeding mogelijk. U moet
-contact opnemen met de opzichter van de lijst om hiervoor in aanmerking
-te komen.</p>
+<p>Om effectief te zijn, moet de e-mail in de laatste paar uren verstuurd zijn.
+Hoe ouder een e-mail wordt, hoe minder kans u heeft dat uw wijziging zal worden
+toegepast.
+
+<p>Om uw voorstellen te laten toepassen, stuur een e-mail 
+<email "listmaster@lists.debian.org">. U zult een antwoord ontvangen wanneer uw
+wijzigingen worden doorgevoerd.
+
+<p>Laat niet toe dat er e-mails van een Debian mailinglijst waar u op 
+geabboneerd bent, wordt verstuurd naar een automatisch spamrapporteringssysteem.
+Dit doen, zal u verbannen van verdere ontvangst van Debian-lijsten, totdat u
+de Debian Listmasters succesvol hebt aangetoond dat u dit niet opnieuw zult doen.Reply to: