[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://boaIk heb voor de verandering weer eens een nieuwe vertaling gedaan :-)

Groeten,
Frans

P.S. Als iemand een l10n NMU voor fontconfig zou willen doen, zou ik dat 
zeer waarderen. Ze vragen zelf om een vertaling en doen er vervolgens 
niets mee :-(
Ik heb al eens een herinneringsmail gestuurd, maar geen reactie.

Attachment: boa_nl.po
Description: application/gettext

Attachment: pgp8OYv9g0jAn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: