[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]po-debconf://pdns-serverOn Sunday 24 April 2005 15:13, Luk Claes wrote:
> > msgid ""
> > "If you accept here, an initscript will be used to automatically
> > start the " "PowerDNS authoritative nameserver."
> > msgstr "Als u hier accepteerd, dan zal er een initscript gebruikt
> > worden om " "PowerDNS automatisch te starten."
>
> s/accepteerd/aanvaardt/
"Als u hier aanvaardt" is IMHO geen Nederlands.
- Waar "hier"?
- Wat aanvaardt?

Volgens mij is de meest duidelijke vertaling "Als u bevestigend antwoord 
op deze dialoog". Dat is echter vrij lang, dus misschien "Als u deze 
dialoog bevestigt".

> s/initscript/init-script/ of s/initscript/startscript/?

opstartscript ?

[...]
> Geef hier de subnetten in gescheiden door komma's die recursief
> doorlopen mogen worden.

Voer hier, gescheiden door komma's, de subnetten in die...

Groeten,
Frans

Attachment: pgpxboIjPh_45.pgp
Description: PGP signature


Reply to: