[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [D-I] String te lang in partmanOn Thursday 27 January 2005 15:21, Bas Zoetekouw wrote:
> Alternatieven:
> Alle bestanden op één partitie (aanbevolen voor nieuwe gebruike
> Alles op één partitie (aanbevolen voor nieuwe gebruikers)
> Alle bestanden op 1 partitie; aanbevolen voor nieuwe gebruikers
> Hele systeem op 1 partitie (aanbevolen voor nieuwe gebruikers)

Alternatief 2 heeft gewonnen. Dank Bas en Wouter.

Aangepast in trunk en de Sarge branch.

Gr,
Frans

Attachment: pgpqMTjnKDQ4L.pgp
Description: PGP signature


Reply to: