[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutchUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch
In directory gluck:/tmp/cvs-serv26618

Modified Files:
	social_contract.wml 
Log Message:
Translation update


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.wml	2004/06/01 06:07:59	1.8
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/social_contract.wml	2004/11/29 08:28:11	1.9
@@ -6,8 +6,8 @@
 # Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997
 # Translator    : Bas Zoetekouw <bas@debian.org>
 # Translation date : Sat May 25 14:38:43 MET DST 2002
-# $Author: luk $
-# $Date: 2004/06/01 06:07:59 $
+# Last Translation Update by $Author: luk $
+# Last Translation Update at $Date: 2004/11/29 08:28:11 $
 
 <p>
  Version 1.1, geratificeerd op 26 april 2004. Vervangt 
@@ -114,7 +114,7 @@
   <p>De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen
   discrimineren.</p>
  <li><p><strong>Geen onderscheid tussen gebruiksomgevingen</strong>
-   <p>De licentie mag het gebruik het programma in bepaalde
+   <p>De licentie mag het gebruik van het programma in bepaalde
   gebruiksomgevingen niet inperken. Bijvoorbeeld, hij mag niet
   verbieden dat het programma in een zakelijke omgeving wordt
   gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.</p>Reply to: