[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://localepurge (16 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: localepurge\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-08-17 00:03+0200\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-11-09 22:58+0100\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Type: multiselect
|| #: ../localepurge.templates:4
|| msgid "localepurge will remove all locale files from your system but the ones for the language codes you select now. Usually two character locales like \"de\" or \"pt\" rather than \"de_DE\" or \"pt_BR\" contain the major portion of localizations. So please select both for best support of your national language settings. The entries from /etc/locale.gen will be preselected if no prior configuration has been successfully completed."
|| msgstr "Localepurge zal alle locale-bestanden van uw systeem verwijderen afgezien van deze voor de hier door u geselecteerde taalcodes. Gewoonlijk bevatten de 2-karakter-locales (zoals 'nl' of 'fr') het grootste deel van de localizaties (en dus niet 'nl_BE', of 'fr_BE'). U kunt dus best beide selecteren om uw nationale taal het best te ondersteunen. De ingangen van /etc/locale.gen zijn voorgeselecteerd indien er nog geen eerdere configuratie gedaan was."

s/ afgezien van/, behalve/

|| #. Type: boolean
|| #: ../localepurge.templates:37
|| msgid "Inform about new locales?"
|| msgstr "Wilt u geïnformeert worden over nieuwe locales?"

s/geïnformeert/geïnformeerd/

|| #. Type: boolean
|| #: ../localepurge.templates:37
|| msgid "If you are content with the selection of locales you chose to keep and don't want to care about whether to delete or keep newly found locales, just deselect this option to automatically remove new locales you probably wouldn't care about anyway. If you select this option, you will be given the opportunity to decide whether to keep or delete newly introduced locales."
|| msgstr "Wanneer u tevreden bent met de selectie van te behouden locales, en het u niet uitmaakt of nieuwe locales behouden of verwijderd worden kunt u deze optie deactiveren. Nieuwe locales worden dan automatisch verwijderd. Als u bij de introductie van een nieuwe locale de gelegenheid om aan te geven of u de nieuwe locale al dan niet wilt behouden."

s/Als u/Als u deze optie activeert, krijgt u/

|| #. Type: boolean
|| #: ../localepurge.templates:47
|| msgid "Display freed disk space?"
|| msgstr "Hoieveelheid vrijgegeven schijfruimte weergeven?"

s/Hoieveelheid/Hoeveelheid/
    LOL (sorry)

|| #. Type: boolean
|| #: ../localepurge.templates:54
|| msgid "There are two ways for calculation of freed disk space available. One is much faster than the other but far less accurate if other changes occurr on the filesystem during disc space calculation. The other one works more accurately and is therefore the preferred choice."
|| msgstr "Er zijn twee manieren om de hoeveelheid vrijkomende schijfruimte te berekenen. Één hiervan is veel sneller, maar minder nauwkeurig wanneer er andere aanpassingen gemaakt worden aan het bestandssysteem tijdens de berekening. De andere is nauwkeuriger, en daarom de voorkeur."

Voorkeurskeuze?Reply to: