[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/CDUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/CD
In directory gluck:/tmp/cvs-serv6868

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Translation updates


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/index.wml	2004/07/29 09:52:24	1.13
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/index.wml	2004/11/02 11:07:52	1.14
@@ -1,8 +1,8 @@
 #use wml::debian::cdimage title="Debian GNU/Linux op CD's" BARETITLE=true
-#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
 
 # Last Translation update by: $Author: luk $
-# Last Translation update at: $Date: 2004/07/29 09:52:24 $
+# Last Translation update at: $Date: 2004/11/02 11:07:52 $
 
 <p>Als u Debian/GNU Linux op CD's wilt hebben, kunt u hieronder zien
 welke opties er beschikbaar zijn. Indien u problemen heeft, kijk dan
@@ -59,7 +59,7 @@
    <td align="center"><a name="latest">Meest recente offici&euml;le
    release van de &quot;stable&quot; CD-images</a>:
     <strong><current-release></strong>.
-   <br><small>(Onoffici&euml;le i386 snapshots voor de
+   <br><small>(Snapshots voor de
    &quot;testing&quot; en &quot;unstable&quot; distributies worden
    wekelijks gegenereerd.)</small></td>
 </tr></table>Reply to: