[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po-debconf://{aptconf,apt-proxy,cdebootstrap}On Friday 29 October 2004 08:23, Luk Claes wrote:
> Hoi Bart
>
> aptconf en cdebootstrap zitten al in BTS!!!

:-o die waren niet te zien op de coordinatiepagina, (als er nog mensen zijn 
met nieuwe vertalingen waarvoor dat geldt stuur dan a.u.b even een BTS mail 
naar de coordinatiepagina)

nou ja, dan hoef ik het dus niet te doen :)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
  
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
    format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpQ2QKnX6_FN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: