[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RFR D-I Manual: Vertaling van lvmcfg.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Een nieuwe vertaling...

Het resultaat voor i386 is te vinden op:
http://home.tiscali.nl/isildur/d-i/manual.nl/ch06s03.html#lvmcfg

Alvast dank,
Frans

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFBcCv3gm/Kwh6ICoQRAs+eAJ4yiPCbo2Q/JuwvgoT0vctTAOg9ZwCfXjcx
yNYcalE6nkE3WnBBQh2tyw0=
=gpIT
-----END PGP SIGNATURE-----
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- original version: 22935 untranslated -->

   <sect3 id="lvmcfg">
<!-- FJP
   <title>Configuring Logical Volume Manager (LVM)</title>-->
   <title>Logisch volumebeheer (LVM) instellen</title>
<para>

<!-- FJP
If you are working with computers at the level of system administrator
or <quote>advanced</quote> user, you have surely seen the situation
where some disk partition (usually the most important one) was short on
space, while some other partition was grossly underused and you had to
manage this situation with moving stuff around, symlinking, etc.-->
Als u met computers werkt op het niveau van een beheerder of
<quote>gevorderde</quote> gebruiker, heeft u vast de situatie meegemaakt
waarbij op een partitie (meestal de meest belangrijke) te weinig ruimte
beschikbaar was, terwijl een andere partitie grotendeels ongebruikt was.
Als oplossing heeft u mogelijk zaken moeten verplaatsen met symbolische
verwijzingen of iets dergelijks.

</para><para>

<!-- FJP
To avoid the described situation you can use Logical Volume Manager
(LVM). Simply said, with LVM you can combine your partitions
(<firstterm>physical volumes</firstterm> in LVM lingo) to form
a virtual disc (so called <firstterm>volume group</firstterm>), which
can then be divided into virtual partitions (<firstterm>logical
volumes</firstterm>). The point is that logical volumes (and of course
underlying volume groups) can span across several physical discs.-->
Om deze situatie te voorkomen, kunt u gebruik maken van Logisch volumebeheer
(Logical Volume Management &mdash; LVM). Met LVM kunt u uw partities (in de
terminologie van LVM <firstterm>fysieke volumes</firstterm>) om een virtuele
harde schijf (ofwel <firstterm>volumegroep</firstterm>) samen te stellen;
deze kan op zijn beurt worden opgedeeld in virtuele partities
(<firstterm>logische volumes</firstterm>). Belangrijk is dat logische
volumes (en natuurlijk ook de onderliggende volumegroepen) verschillende
fysieke harde schijven kunnen overspannen.

</para><para>

<!-- FJP
Now when you realize you need more space for your old 160GB
<filename>/home</filename> partition, you can simply add a new 300GB
disc to the computer, join it with your existing volume group and then
resize the logical volume which holds your <filename>/home</filename>
filesystem and voila - your users have some room again on their
renewed 460GB partition.  This example is of course a bit
oversimplified. If you haven't read it yet, you should consult the
<ulink url="&url-lvm-howto;">LVM HOWTO</ulink>.-->
Als u bijvoorbeeld vervolgens ontdekt dat u meer ruimte nodig heeft op uw
oude 160GB <filename>/home</filename> partitie, kunt u eenvoudig een extra
300GB harde schijf in de computer plaatsen, deze toevoegen in uw bestaande
volumegroep en vervolgens het logische volume waarop uw
<filename>/home</filename> zich bevindt, vergroten. En klaar is Kees, uw
gebruikers kunnen beschikken over de extra ruimte op een vernieuwde partitie
van 460GB. Dit voorbeeld is uiteraard enigszins gesimplificeerd. Wij raden u
aan om, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, de
<ulink url="&url-lvm-howto;">LVM HOWTO</ulink> te raadplegen.

</para><para>

<!-- FJP
LVM setup in &d-i; is quite simple. At first, you have to mark your
partitions to be used as physical volumes for LVM. (This is done in
<command>partman</command> in the <guimenu>Partition
settings</guimenu> menu where you should select <menuchoice>
<guimenu>Use as:</guimenu> <guimenuitem>physical volume for
LVM</guimenuitem> </menuchoice>.) Then start the
<command>lvmcfg</command> module (either directly from
<command>partman</command> or from the &d-i;'s main menu) and combine
physical volumes to volume group(s) under the <guimenuitem>Modify
volume groups (VG)</guimenuitem> menu. After that, you should create
logical volumes on the top of volume groups from the menu
<guimenuitem>Modify logical volumes (LV)</guimenuitem>.-->
Het instellen van LVM in &d-i; is relatief eenvoudig. Allereerst dient u de
partities te markeren die u wilt gebruiken als fysieke volumes voor LVM.
Hiervoor selecteert u in <command>partman</command> vanuit het menu
<guimenu>Partitie-instellingen</guimenu> de optie <menuchoice>
<guimenu>Gebruiken als:</guimenu> <guimenuitem>fysiek volume voor
LVM</guimenuitem> </menuchoice>. Vervolgens start u de module
<command>lvmcfg</command> (dit is mogelijk zowel direct vanuit
<command>partman</command> als vanuit het hoofdmenu van &d-i;) en voegt u
vanuit de menukeuze <guimenuitem>Volumegroepen (VG) aanpassen</guimenuitem>
de fysieke volumes samen tot één of meerdere volumegroepen. Vervolgens
dient u nog vanuit de menukeuze <guimenuitem>Logische volumes (LV)
aanpassen</guimenuitem> de logische volumes te creëren bovenop de
volumegroepen.

</para><para>

<!-- FJP
After returning from <command>lvmcfg</command> back to
<command>partman</command>, you will see any created logical volumes
in the same way as ordinary partitions (and you should treat them like
that).-->
Nadat u vanuit <command>lvmcfg</command> terugkeert in
<command>partman</command>, zult u de aangemaakte logische volumes als ware
het gewone partities terugvinden in het menu (en u kunt ze verder ook als
zodanig behandelen).

</para>
   </sect3>

Reply to: