[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://wine (7 strings)On Tue, Oct 05, 2004 at 09:56:47AM +0200, Luk Claes wrote:
> #. Type: note
> #: ../libwine.templates.master:3
> msgid "The previous default Drive C location in /usr/share/wine violates the Filesystem Hierarchy Standard and is thus being relocated to /var/lib/wine. Your /etc/wine.conf should be updated automatically, but if you have a .winerc or have written scripts that depend on the old location, you must update these yourself."
> msgstr "De vorige standaard Schijf-C-lokatie in /usr/share/wine schendt de Filesystem Hierarchy Standard en is dus verplaatst naar /var/lib/wine. Uw /etc/wine.conf zou automatisch moeten worden bijgewerkt, maar als u een .winerc heeft of u heeft scripts geschreven die afhankelijk zijn van de oude lokatie, dan moet u deze zelf bijwerken."

Ik zou hier

De vorige standaard lokatie voor de C schijf in [...]

doen...

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortune

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: