[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://wdm (4 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: wdm 1.27-2\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-05-28 02:33-0400\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-09-29 17:58+0100\n"
|| "Last-Translator: Luk Claes <luk.claes@ugent.be>\n"
|| "Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| #. Type: select
|| #: ../wdm.templates:4
|| msgid "(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to manage different servers; to achieve this, configure the display managers accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the check for a default display manager.)"
|| msgstr "(Er kunnen meerdere weergavebeheerders tegelijk worden uitgevoerd als ze geconfigureerd zijn om verschillende servers te beheren; om dit te bereiken, configureert u de weergavebeheerders op de gepaste wijze, bewerkt u hun startscripts in /etc/init.d en schakelt u de controle voor een standaard weergavebeheerder uit.)"

s/bereiken,/bereiken/Reply to: