[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/CD/mirroringUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/mirroring
In directory gluck:/tmp/cvs-serv28621/CD/mirroring

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Translation update


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/mirroring/index.wml	2004/06/15 22:42:09	1.2
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/CD/mirroring/index.wml	2004/09/30 08:01:54	1.3
@@ -1,57 +1,107 @@
 #use wml::debian::cdimage title="Een spiegelserver voor Debian-CD-beelden" BARETITLE=true
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
 
 # Last Translation Update by $Author: luk $
-# Last Translation Update at $Date: 2004/06/15 22:42:09 $
+# Last Translation Update at $Date: 2004/09/30 08:01:54 $
 
-<p>Om een spiegelserver voor Debian-CD-Beelden te hebben, moet u een Linux- of
-Unix-machine hebben met een permanente, betrouwbare verbinding met het Internet.</p>
-
-<p>De spiegelservers voor CD-beelden hebben gewoonlijk de jigdo-templates en
-sommige hebben ook de volledige beelden. De templates worden bijgewerkt via 
-rsync van <a href="../jigdo-cd/#which">één van de officiële locaties</a>, en de
-volledige beelden worden bijgewerkt met 
-<kbd>jigdo-mirror</kbd>.</p>
+<p>Om een spiegelserver voor Debian-CD-beelden te hebben, moet u een Linux- of
+Unix-machine hebben met een permanente, betrouwbare verbinding met het Internet.
+Debian-CD-spiegelservers hebben <tt>.iso</tt>-beelden voor CD's en DVD's van 
+verschillende groottes, bestanden voor 
+<a href="http://atterer.net/jigdo/";>jigdo</a> (<tt>.jigdo</tt> en <tt>.template</tt>), 
+<a href="http://bitconjurer.org/BitTorrent/";>BitTorrent</a>-bestanden 
+(<tt>.torrent</tt>) en MD5-checksums van de beelden (<tt>MD5SUMS*</tt>.</p>
 
 <toc-display/>
 
 <hr>
+#______________________________________________________________________________
+
+<toc-add-entry name="master">Hoofdsite</toc-add-entry>
+
+<p>Er zijn twee lokaties voor spiegeling, één voor stabiele beelden en één voor
+beta/onstabiele/testing-beelden. De URL's van de hoofdsite worden hieronder
+weergegeven - echter, overweeg <strong>alstublief</strong> om te spiegelen van
+een naburige spiegelserver (spiegelserverlijsten:
+<a href="../http-ftp/">HTTP/FTP</a>, <a href="rsync-mirrors">rsync</a>) indien
+mogelijk. Toegang tot de hoofdsite kan worden beperkt rond release-tijd.</p>
+
+<ul>
+
+ <li>Stabiele beelden (bijgewerkt voor elke stabiele release):<br/>
+
+  <a href="http://cdimage.debian.org/debian-cd/";>
+  <tt>http://cdimage.debian.org/debian-cd/</tt></a><br/>
+
+  <a href="ftp://cdimage.debian.org/debian-cd/";>
+  <tt>ftp://cdimage.debian.org/debian-cd/</tt></a><br/>
+
+  <tt>rsync://cdimage.debian.org/debian-cd/</tt>
+
+ </li>
+
+ <li>Beta/onstabiele/testing-beelden (meeste secties wekelijks bijgewerkt):<br/>
+
+  <a href="http://cdimage.debian.org/pub/cdimage-testing/";>
+  <tt>http://cdimage.debian.org/pub/cdimage-testing/</tt></a><br/>
 
-<toc-add-entry name="httpftp">Waarom zijn FTP en HTTP <strong>niet</strong> bruikbaar</toc-add-entry>
+  <a href="ftp://cdimage.debian.org/pub/cdimage-testing/";>
+  <tt>ftp://cdimage.debian.org/pub/cdimage-testing</tt></a><br/>
 
-<p>U zou FTP en HTTP <em>niet</em> moeten gebruiken om deze beelden te verkrijgen.
-Deze transfermethodes hebben namelijk een grote kans op faling door de enorme
-grootte van de bestanden.</p>
-
-<p>Bovendien als de beelden een beetje wijzigen (zoals bij subreleases), dan
-moet alle data opnieuw worden afgehaald. Dit geeft een hoge belasting op onze
-computers en netwerkverbindingen.</p>
-
-<toc-add-entry name="download">Afhalen via rsync</toc-add-entry>
-
-<p>Omwille van bovenstaande redenen, gebruiken we het <a href="http://rsync.samba.org/";>\
-<tt>rsync</tt></a>-programma dat essentieel binaire bestanden patcht vanop 
-afstand. Met <tt>rsync</tt>, worden subrelease-beelden zeer efficiënt bijgewerkt
-omdat enkel de gewijzigde delen getransfereerd worden over het netwerk; de 
-ongewijzigde delen worden gekopieerd van het oude beeld.</p>
-
-<p>Voor sites die enkel Debian-CD-beelden willen aanbieden (en geen andere 
-Debian-spiegelservers) en die geen snelle Debian (<kbd>debian/</kbd>) 
-spiegelserver in de buurt hebben, raden we aan om dagelijks <kbd>rsync</kbd> 
-te gebruiken via een cronjob.</p>
+  <tt>rsync://cdimage.debian.org/cdimage-testing/</tt>
 
-<p>U kunt een spiegelserver opzetten van elk van de sites in 
-<a href="rsync-mirrors">deze spiegelserverlijst</a>.</p>
+ </li>
+
+</ul>
+#______________________________________________________________________________
+
+<toc-add-entry name="httpftp">Spiegelservers die HTTP/FTP gebruiken worden
+afgeraden</toc-add-entry>
+
+<p>U zou geen FTP of HTTP mogen gebruiken om uw spiegelserver bij te werken. 
+Deze transfermethoden hebben een hoge waarschijnlijkheid op faling door de 
+enorme grote van de bestanden.</p>
+
+<p>Bovendien hebben HTTP en FTP geen integriteitscontroles op de afgehaalde
+data, het is waarschijnlijker dat afgebroken afhalingen of datacorruptie
+ongemerkt voorbij gaat.</p>
+#______________________________________________________________________________
+
+<toc-add-entry name="rsync">Spiegelservers die rsync gebruiken zijn 
+aanvaardbaar</toc-add-entry>
+
+<p>Het <a href="http://rsync.samba.org/";><kbd>rsync</kbd></a>-programma is een
+goede oplossing voor een spiegelserver. Het is minder efficiënt dan de andere,
+Debian-specifieke spiegelserveroplossing hieronder, maar het is misschien
+gemakkelijker op te zetten. Bovendien zorgt het ervoor dat alle bestanden
+correct worden overgehaald en dat de metadata (v.b. tijdstempels) 
+gesynchroniseerd blijven zoals de bestandsdata.</p>
+
+<p>Zie de sectie <a href="#exclude">Bestanden uitsluiten voor spiegeling</a> 
+voor voorbeelden van <kbd>--include</kbd>- en <kbd>--exclude</kbd>-schakelaars.
+De <a href="rsync-mirrors">lijst van rsync-spiegelservers</a> is beschikbaar
+op een aparte pagina.</p>
 
 <p>Gebruik ten minste de opties <strong><kbd>--times --links --hard-links
 --block-size=8192</kbd></strong>. Dit zal de datum van wijziging, symbolische
 en harde koppelingen ongemoeid laten en een blokgrootte van 8192 bytes gebruiken
 (efficiëntst voor CD-beelden). Wanneer de datum van wijziging en de grootte
 hetzelfde zijn, zal <kbd>rsync</kbd> de bestanden ongemoeid laten, dus 
-<tt>--times</tt> is echt nodig.</p>
+<kbd>--times</kbd> is echt nodig.</p>
+#______________________________________________________________________________
+
+<toc-add-entry name="jigdolite">Spiegelservers die gebruik maken van jigdo-lite
+worden afgeraden</toc-add-entry>
 
-<toc-add-entry name="jigdomirror">Beelden genereren met jigdo-mirror</toc-add-entry>
+<p>Recente versies van het 
+<a href="http://atterer.net/jigdo/";><kbd>jigdo-lite</kbd></a>-programma 
+ondersteunen afhaling in batch van meerdere beelden. We raden echter niet aan 
+om <kbd>jigdo-lite</kbd> te gebruiken om Debian-CD-spiegelservers aan te 
+maken - gebruik liever <kbd>jigdo-mirror</kbd>.</p>
+#______________________________________________________________________________
+
+<toc-add-entry name="jigdomirror">Spiegelservers die gebruik maken van jigdo-mirror worden aanbevolen</toc-add-entry>
 
 <p>Veel mensen beheren "gewone" Debian-spiegelservers (<kbd>debian/</kbd>),
 of hebben zo'n spiegelserver in de buurt. Dit betekent dat ze de .debs die zich
@@ -100,95 +150,110 @@
 alles automatisch doen. Het zal veel uitvoer genereren en waarschijnlijk een
 tijdje in beslag nemen, dus we suggereren dat u dit voorziet (voer het uit in
 screen, redirect de uitvoer naar een bestand enz.).</p>
+#______________________________________________________________________________
+
+<toc-add-entry name="pushmirror">Hoe een duwende spiegelserver worden?</toc-add-entry>
+
+<p>Wanneer er nieuwe beelden beschikbaar zijn, kan de hoofdsite een boodschap
+sturen naar haar spiegelservers en ze onmiddellijk laten starten met het
+bijwerken. Op die manier wordt de nieuwe dat eerder "geduwd" naar in plaats 
+van "getrokken" door de spiegelservers bij hun volgende dagelijkse bijwerking,
+wat leidt tot snellere doorstroming van nieuwe releases van beelden.</p>
+
+<p>Als u uw spiegelserver wilt laten deelnemen aan dit bijwerkingssysteem,
+bekijk dan <a href="http://www.acc.umu.se/~maswan/debian-push/cdimage/";>
+deze pagina</a>.</p>
+#______________________________________________________________________________
+
+<toc-add-entry name="exclude">Bestanden uitsluiten van spiegeling</toc-add-entry>
 
-<toc-add-entry name="pik">Beelden genereren met de pseudo-image kit en debcdmirror</toc-add-entry>
+<p>Om de vereiste ruimte voor uw Debian-CD-spiegelserver te verminderen, kunt u
+bepaalde bestanden uitsluiten van spiegeling. De volgende instructies bevatten
+commandoregelschakelaars voor <kbd>rsync</kbd>, maar kunnen u ook helpen als u
+andere hulpmiddelen gebruikt voor de spiegeling. Met <kbd>rsync</kbd>, worden
+<kbd>--include</kbd>- en <kbd>--exclude</kbd>-schakelaars beschouwd in volgorde
+van voorkomen. De eerste schakelaar waarvan het bestandspatroon overeenkomt, 
+bepaalt of het bestand wordt uigesloten of opgenomen.</p>
 
-<p><tt>rsync</tt> doet nog altijd nog altijd volledige downloads voor alle 
-"nieuwe" releases, omdat deze beelden bijna geen ongewijzigde delen hebben.
-Echter, met de pseudo-image kit kunnen we "pseudo"-CD-beelden maken van data 
-die al beschikbaar is op de dichtsbijzijnde Debian-FTP-spiegelserver - misschien
-op uw lokale harde schijf. Dan kan <tt>rsync</tt> deze "pseudo-beelden" binair
-patchen tegen de officiële. Ook voor de meeste subreleases is dit efficiënter 
-dan het oude beeld te patchen.</p>
-
-<p><strong>De informatie in deze sectie is misschien verouderd! Het is 
-aangeraden om ofwel gewoon rsync te gebruiken ofwel jigdo-mirror te proberen.</strong></p>
-
-<p>De pseudo image kit is vooral ontworpen om slechts enkele beelden af te 
-halen, zoals de meeste mensen doen. Er is ook het <tt>debcdmirror</tt>-script
-die spiegelservers <em>echt</em> gemakkelijk maakt omdat het automatisch de
-pseudo image kit en <tt>rsync</tt> gebruikt om uw spiegelserver up-to-date te
-houden -- zelfs tot op het punt van automatisch van elk afgehaald beeld de
-MD5-som te controleren. Met <tt>debcdmirror</tt>, kunt u ook exact specifiëren
-waar u een spiegelserver wilt voor opzetten.</p>
-
-<p>Handmatig gebruik van de pseudo image kit (misschien met <tt>rsync</tt> om
-subreleases bij te werken) betekent veel werk en veel zorgen, dus we raden het
-niet aan.
-
-<p>Gebruik liever het <tt>debcdmirror</tt>-script (die "intern" gebruik maakt
-van de Pseudo-Image Kit en <tt>rsync</tt>) (dagelijkse cronjob).</p>
-
-<p>De laatste versie van de 
-<a href="http://cdimage.debian.org/~costar/pseudo-image-kit/";>pseudo
-image kit</a> en het 
-<a href="http://cdimage.debian.org/~costar/debcdmirror/";><tt>debcdmirror</tt></a>-script 
-zijn beschikbaar op de thuispagina van hun auteur. Lees de README's in beide
-pakketten voor uitgebreide informatie over de procedures.</p>
-
-<p><strong>Opmerkingen:</strong>
-
-<p>Voor het <tt>debcdmirror</tt>-script, moet u een <tt>rsync</tt>-spiegelserver
-kiezen die een "<tt>ls-lR</tt>"-bestand aanbiedt. Adressen vindt u op de 
-<a href="rsync-mirrors">rsync-spiegelserverlijst</a>.</p>
-
-<p>Als u geen lokale <a href="$(HOME)/mirror/">"gewone" Debian-FTP-spiegelserver</a>
-heeft, bekijk dan de <a href="$(HOME)/mirror/list">lijst van spiegelservers</a>.</p>
-
-<p><tt>debcdmirror</tt> vereist <tt>bash</tt> versie 2 of hoger. Dit is geen
-probleem op een modern Debian-systeem. Indien nodig, kunt u dit in een 
-niet-standaard lokatie installeren, maar wijzig dan het pad naar <tt>bash</tt> 
-op de eerste regel van het script.</p>
-
-<toc-add-entry name="test">Test-beelden</toc-add-entry>
-
-<p>De "<tt><i>codenaam</i>_test</tt>"-mappen bevatten beelden die hard zijn
-gekoppeld aan die in de versie- (v.b. <tt>2.2_r4</tt>) mappen. De 
-versie-mapnaam zal wijzigen tussen (sub)releases, maar de namen in de 
-"<tt>test</tt>"-mappen zullen hetzelfde blijven.</p>
-
-<p>Dus in de <tt>rsync</tt>-situatie is een spiegelserver opzetten van beide,
-de versie- en de juiste "<tt>test</tt>"-mappen, <em>en</em> gebruik maken van
-de <tt>--hard-links</tt>-option de enige manier voor rsync om subreleases
-juist bij te werken. [U mag <em>geen</em> "<tt>test</tt>"-mappen hebben met 
-<tt>debcdmirror</tt>, omdat <tt>debcdmirror</tt> de dingen anders en efficiënter
-aanpakt.]</p>
-
-<toc-add-entry name="ls-lR">ls-lR bestanden</toc-add-entry>
-
-<p>Het <tt>ls-lR</tt>-bestand beschrijft de mapstructuur van de spiegelserver.
-Neem het <tt>ls-lR</tt>-bestand niet op in uw spiegelserver; maak ofwel
-zelf één (elk uur via <tt>cron</tt> met de aangeboden "<tt>Makels-lR</tt>")
-of gebruik gewoon helemaal geen <tt>ls-lR</tt>-bestand.
-[<tt>debcdmirror</tt> zal automatisch een lokaal <tt>ls-lR</tt> maken.]</p>
-
-<toc-add-entry name="serve">De bestanden aanbieden</toc-add-entry>
-
-<p>Eens u de CD-beelden heeft verkregen wilt u starten met een spiegelserver
-(i386- en broncode-CD's zijn het populairst), dit doet u door het 
-<tt>rsync</tt>-serverprogram te draaien. Dit zal geen hoge belasting 
-veroorzaken op uw machine en het zal veel minder netwerktraffiek met zich
-meebrengen dan een FTP/HTTP-dienst.</p>
-
-<p>Instructies om dit op te zetten vindt u in de README van de pseudo-image
-kit. In het kort, voeg <kbd>rsync --daemon</kbd> toe aan uw 
-<i>inetd</i>-configuratie, en stel <kbd>rsyncd.conf</kbd> in zoals u wenst.
-We raden aan om de toegang te beperken tot een handvol verbindingen per 
-IP-adres, en maximaal een dubbel aantal in het totaal.</p>
+<ul>
 
-# TODO: include more stuff here rather than depending on pik, with examples
+ <li><strong>Broncode uitsluiten:</strong>
+ <kbd>--exclude=source/</kbd><br/>
+
+ Dit zal vermijden dat beelden die broncode bevatten worden gespiegeld. Merk
+ op dat sommige mensen het ongehoord vinden om programma's onder GPL-licensie
+ aan te bieden op een server zonder ook de broncode aan te bieden <em>op 
+ dezelfde</em> server.</li>
+
+ <li><strong>Volledige beelden uitsluiten:</strong>
+ <kbd>--include='*businesscard*.iso' --include='*netinst*.iso'
+ --exclude='*.iso'</kbd><br/>
+
+ Sluit alle volledig CD/DVD-beelden uit voor alle architecturen, <em>maar</em>
+ spiegelt de businesscard- en net-install-<tt>.iso</tt>-beelden. We raden aan
+ om deze kleine beelden altijd te spiegelen: relatief ten opzichte van hun
+ grootte zijn ze uitermate nuttig!</li>
+
+ <li><strong>Volledige beelden voor niet-i386-architecturen uitsluiten:</strong>
+ <kbd>--include='*businesscard*.iso' --include '*netinst*.iso'
+ --include='i386/*.iso' --exclude='*.iso'</kbd><br/>
+
+ Zoals hierboven, maar voeg <em>wel</em> de CD/DVD-beelden toe voor de 
+ i386-architectuur.</li>
+
+ <li><strong>Sluit volledige beelden uit, behalve de i386 CD's 1 tot 3:</strong>
+ <kbd>--include='*netinst*.iso' --include='i386/*-[1-3].iso'
+ --exclude='*.iso'</kbd><br/>
+
+ De volledige set van i386-beelden neemt voor u misschien nog te veel plaats in
+ als het DVD- en tweelagige DVD-beelden bevat. Dit sluit alle 
+ <tt>.iso</tt>-beelden uit behalve de net-install-beelden en de eerste drie
+ i386-CD's.</li>
+
+ <li><strong>Sluit alle architecturen uit behalve i386:</strong>
+ <kbd>--exclude=alpha/ --exclude=arm/ --exclude=hppa/ --exclude=hurd/
+ --exclude=ia64/ --exclude=m68k/ --exclude=mips/ --exclude=mipsel/
+ --exclude=powerpc/ --exclude=s390/ --exclude=sh/
+ --exclude=sparc/</kbd><br/>
+
+ Voeg enkel de volledige set van bestanden voor i386 toe, sluit de
+ <tt>.jigdo</tt>, <tt>.iso</tt> enz. -bestanden uit voor de andere
+ architecturen.</li>
+
+#______________________________________________________________________________
+
+<toc-add-entry name="names">Naamconventies voor <tt>.iso</tt>-beelden</toc-add-entry>
+
+<p>De verschillende varianten van <tt>.iso</tt>-beelden worden onderscheiden
+door hun namen, wat u toelaat bepaalde type beelden voor spiegeling uit te
+sluiten:</p>
+
+<ul>
+
+ <li><strong><tt>*-businesscard.iso</tt></strong>: één beeld voor elk van de
+ <a href="/ports/#released">ondersteunde architecturen</a>, 50&nbsp;MB</li>
+
+ <li><strong><tt>*-netinst.iso</tt></strong>: één beeld voor elke 
+ architectuur, 110&nbsp;MB</li>
+
+ <li><strong><tt>*-dvd.iso</tt></strong> (enkellagige DVD's): meerdere
+ beelden voor elke architectuur, elk tot 4482&nbsp;MB groot. De samengetelde
+ grootte voor alle beelden en architecturen is gelijk aan de
+ <a href="/mirror/size">grootte van een volledige Debian-spiegelserver</a>
+ (100&nbsp;GB wanneer dit werd geschreven).</li>
+
+ <li><strong><tt>*-dldvd.iso</tt></strong> (tweelagige DVD's): zoals hierboven,
+ behalve dat individuele beelden tot 8106&nbsp;MB groot zijn.</li>
+
+ <li><strong><tt>*.iso</tt></strong>: alle overige <tt>.iso</tt>-bestanden
+ die niet aan één van bovenstaande patronen voldoet zijn CD-beelden. Er zijn
+ meerdere beelden voor elke architectuur, elk tot 650&nbsp;MB groot, samen
+ weer de grootte van een volledige Debian-spiegelserver.</li>
+
+</ul>
+#______________________________________________________________________________
 
-<toc-add-entry name="register">De spiegelserver registreren in onze lijsten</toc-add-entry>
+<toc-add-entry name="register">De spiegelserver registreren</toc-add-entry>
 
 <p>Om uw CD-beeldspiegelserver nuttig te maken voor een breder publiek, kunt u
 het registreren in onze spiegelserverlijst zoalsReply to: