[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/eventsUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/events
In directory gluck:/tmp/cvs-serv17658/events

Modified Files:
	keysigning.wml 
Log Message:
Improvement of translation


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/events/keysigning.wml	2004/09/21 12:53:21	1.1
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/events/keysigning.wml	2004/09/22 12:52:07	1.2
@@ -2,9 +2,9 @@
 #use wml::debian::translation-check translation="1.10"
 
 # Last Translation update by $Author: luk $
-# Last Translation update at $Date: 2004/09/21 12:53:21 $
+# Last Translation update at $Date: 2004/09/22 12:52:07 $
 
-<p>Omdat er veel ontwikkelaars elkaar ontmoeten op beurzen of conferenties
+<p>Omdat veel ontwikkelaars elkaar ontmoeten op beurzen of conferenties
 kan men daar op een leuke manier elkaars GnuPG-sleutels tekenen en het 
 vertrouwensweb uitbreiden. Vooral voor nieuwe mensen is sleutels tekenen
 en andere ontwikkelaars ontmoeten zeer interessant.
@@ -14,7 +14,7 @@
 gebruiken als sleutelserver. Als de sleutel in kwestie niet in de 
 Debian-sleutelring is, vervang dan <code>keyring.debian.org</code> door
 een publieke sleutelserver zoals <code>subkeys.pgp.net</code> (die ondanks
-de naam ook GnuPG-sleutels bewaard).</p>
+de naam ook GnuPG-sleutels bewaart).</p>
 
 <p>Men zou enkel sleutels mogen tekenen als tenminste twee voorwaarden zijn
 vervuld:</p>
@@ -23,12 +23,12 @@
 
 <li>De sleuteleigenaars overtuigen de ondertekenaar dat de identiteit in het
  UID inderdaad hun eigen identiteit is door bewijs voor te leggen dat 
-  de ondertekenaar aanvaardt. Gewoonlijk betekent dit dat de sleuteleignaars
-  een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto en informatie
-  die overeenkomt met die op de sleutel moeten voorleggen. (Sommige 
+  door de ondertekenaar aanvaard wordt. Gewoonlijk betekent dit dat de 
+  sleuteleignaars een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto en
+  informatie die overeenkomt met die op de sleutel moeten voorleggen. (Sommige 
  ondertekenaars weten dat identiteitsbewijzen uitgegeven door de overheid
-  gemakkelijk worden nagemaakt en dat de betrouwenswaardigheid van de 
-  uitgevende overheden regelmatig verdacht is en dus kunnen ze bijkomende
+  gemakkelijk worden nagemaakt en dat de betrouwbaarheid van de 
+  uitgevende overheden regelmatig verdacht is en dus kunnen ze bijkomend
  en/of alternatief identiteitsbewijs vereisen).
 
 <li>De sleuteleigenaars verifiëren dat de vingerafdruk van de sleutel die
@@ -145,7 +145,7 @@
 
 <p>Het is leuk om meer handtekeningen op uw sleutel te krijgen en het is 
 aanlokkelijk om enkele hoeken af te snijden om daar te geraken. Maar 
-betrouwenswaardige handtekeningen zijn belangrijker dan veel handtekeningen,
+betrouwbare handtekeningen zijn belangrijker dan veel handtekeningen,
 dus het is zeer belangrijk dat we het sleuteltekenproces zo puur mogelijk
 houden. Iemands anders sleutel tekenen is een aanwijzing dat u bewijs uit
 eerste-hand heeft van de identiteit van de sleuteleigenaar. Als u de sleutelReply to: