[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/MailingListsUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists
In directory gluck:/tmp/cvs-serv25198

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Corrected spelling mistakes (thanks to Rob Hooft)


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/index.wml	2003/10/12 17:40:40	1.12
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/MailingLists/index.wml	2004/07/26 10:24:30	1.13
@@ -2,8 +2,8 @@
 #use wml::debian::translation-check translation="1.26"
 #use wml::debian::toc
 
-# $Author: bas $
-# $Date: 2003/10/12 17:40:40 $
+# $Author: luk $
+# $Date: 2004/07/26 10:24:30 $
 
 <toc-display/>
 
@@ -46,7 +46,7 @@
 onder</a>).</p>
 
 <p>We houden ook <a
-href="http://lists.debian.org/stats/";>gebruikerssatistieken</a> bij voor de
+href="http://lists.debian.org/stats/";>gebruikersstatistieken</a> bij voor de
 mailinglijsten; u kunt hier het gemiddelde aantal berichten per dag van een
 lijst bekijken voor dat u zich aanmeldt, om te voorkomen dat u wordt bedolven
 onder emailberichten van een lijst.</p>
@@ -70,7 +70,7 @@
 <p>De mailinglijsten kunnen ook nog op andere plaatsen dan de hiervoor
 genoemde worden verspreid &mdash; stuur daarom nooit vertrouwelijke of
 ongelicenceerde berichten naar de lijsten. Specifiek geldt dat ook voor
-emailadressen en dergelijke: het is ene bekend gegeven dat spammers,
+emailadressen en dergelijke: het is een bekend gegeven dat spammers,
 virussen, wormen en dergelijke adressen misbruiken die naar Debian
 mailinglijsten zijn verstuurd.
 </p>
@@ -86,7 +86,7 @@
 
 <p>Er zijn eenvoudige formulieren op het web beschikbaar om u aan of af te
 melden voor de individuele mailinglijsten; deze formulieren kunt u vinden op
-de webpagina van de btreffende mailinglijst via <url
+de webpagina van de betreffende mailinglijst via <url
 "http://lists.debian.org/";>.</p>
 
 <p>Om u voor meerdere mailinglijsten aan of af te melden, kunt u gebruik maken
@@ -100,7 +100,7 @@
 van de mailinglijst zelf. <strong>Aan- en afmeldverzoeken moeten NIET
 worden gestuurd naar het adres van de mailinglijst zelf.</strong>
 
-<p>Als u zich wil aan- of afmeldden voor een mailinglijst, stuur dan een
+<p>Als u zich wil aan- of afmelden voor een mailinglijst, stuur dan een
 email naar</p>
 
 <p><var>&lt;lijstnaam&gt;</var>-REQUEST@lists.debian.org
@@ -120,7 +120,7 @@
 afmelden</a></h3>
 
 <p>Gelieve indachtig te zijn dat <strong>een verzoek tot afmelding moet
-verstuurd worden vanaf het geabonneerde adres.</strong> Als dat niet mogelijk
+worden verstuurd vanaf het geabonneerde adres.</strong> Als dat niet mogelijk
 is moet de Subject: hoofding als volgt opgesteld worden: <var>unsubscribe
 geabonneerdeadres@email.domein</var>.</p>
 
@@ -141,15 +141,15 @@
 quux@example.com</kbd> in het Onderwerp (Subject) veld.</p>
 
 <p>Helaas is het momenteel onmogelijk om u aan te melden met een
-gebruikersnaam die door procmail wordt hekend als mail die van een daemon
+gebruikersnaam die door procmail wordt herkend als mail die van een daemon
 afkomstig is. Dit houdt in dat gebruiksnamen niet "mail", "admin", "root",
 "master" en dergelijke mogen bevatten (zie <kbd>procmailrc(5)</kbd> voor
-"FROM_DAMEON").</p>
+"FROM_DAEMON").</p>
 
-<p>Een andere bekende limiatie van onze mailinglijst-programmatuur is dat de
+<p>Een andere bekende beperking van onze mailinglijst-programmatuur is dat de
 meeste email-berichten die niet worden geaccepteerd, zonder foutmelding worden
 gewist, zodat de verzender geen bericht krijgt over wat er mis gaat. Het
-gebruikt bijvoorbeeld vaak dat mensen een adres willen aamelden dat al
+gebeurt bijvoorbeeld vaak dat mensen een adres willen aamelden dat al
 aangemeld is; zulke verzoeken worden door SmartList genegeerd.</p>
 
 <p>Als u niet zeker weet of u geabbonneerd bent op een van onze
@@ -183,8 +183,8 @@
    gemaakt door programma's (zoals <kbd>ls -l</kbd>).
  <li>Verstuur geen automatische "out-of-office" or "ben op vakantie"
    berichten.
- <li>Stuur geen aan- of afmeldberichten - (un)subscribe - naar de
-   reguliere emaillijst-adres, maar naar de respectievelijk 
+ <li>Stuur geen aan- of afmeldberichten - (un)subscribe - naar het
+   reguliere emaillijst-adres, maar naar het respectievelijke 
    <tt>-request</tt>-adres.
  <li>Stuur nooit mail met HTML opmaak; gebruik in plaats daarvan platte
    tekst. 
@@ -203,7 +203,7 @@
 
 <toc-add-entry name="maintenance">Onderhoud van mailinglijsten</toc-add-entry>
 
-<p>Als u een nieuwe mailing,ijst wilt aanmaken, lees dan alstublieft de
+<p>Als u een nieuwe mailinglijst wilt aanmaken, lees dan alstublieft de
 <a href="HOWTO_start_list">HOWTO</a>.
 
 <p>Als u problemen heeft met het aan- of afmelden voor een mailinglijst, zorg
@@ -250,7 +250,7 @@
  <li>alle juridische en zakelijke kosten te betalen die voorvloeien uit
    het innen van de vergoeding.
 </ul>
-Onze aansprakelijkheid tegenover u is beperkt tot het naar goeder trouwe
+Onze aansprakelijkheid tegenover u is beperkt tot het te goeder trouwe
 bezorgen van uw bericht.
 
 <p>Voor Debian-gerelateerde advertenties zijn lagere tarieven enReply to: