[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://adduser (3 strings)|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: adduser\n"
|| "POT-Creation-Date: 2004-03-26 14:05+0100\n"
|| "PO-Revision-Date: 2004-07-04 15:00-0500\n"
|| "Last-Translator: Bart Cornelis <cobaco@linux.be>\n"
|| "Language-Team: debian-l10n-dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| # Type: boolean
|| # Description
|| #: ../templates:4
|| msgid "Normally, home directories can be viewed by all users on the system. If you want to increase the security/privacy on your system, you might want your home directories only readable by the user. If you are unsure, enable system wide readable home directories."
|| msgstr "Normaal kunnen thuismappen door iedereen gelezen worden. Als u de veiligheid/privacy op uw systeem wilt verhogen kan u ervoor zorgen dat de thuismap van een gebruiker enkel leesbaar is voor die gebruiker zelf. Bij twijfel laat u de thuismappen best leesbaar voor iedereen."

s/kan u/kunt u/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: