[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#257124: kbd-chooser: default european layoutOn Thu, Jul 01, 2004 at 08:22:44PM +0200, Frans Pop wrote:
> On Thursday 01 July 2004 15:14, Christian Perrier wrote:
> > Quoting Geert Stappers (stappers@stappers.nl):
> > > In debian-installer I leave language to English.
> > > For locale settings I select Europe and then Netherlands.
> > >
> > > kbd-chooser does see that I have an USB keyboard
> > > but defaults on American layout.
> > > I would like to see a default on European layout.
> >
> > Please coordinate with your fellow Dutch colleagues....the request for
> > using a "US" keyboard as default for nl_NL has been made a few weeks
> > ago arguing that "Dutch keyboard is uncommon in The Netherlands".
> >
> > http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=246725&archive=yes
> 
> Hallo Geert,
Ha die Frans,
en natuurlijk ook een goede dag toegewenst aan debian-l10n-dutch@lists.debian.org,

> 
> Ik zie dat het jou gaat om een Apple. Wat voor layouts kennen die? Wat versta 
> je precies onder een 'Europese' layout? Is dat een geldige keuze in de lijst 
> voor Apple (USB) keyboards? Is dit ook inderdaad _de_ indeling die in 
> Nederland wordt geleverd bij Apples? En hoe is dat in België?
> 
> De oude default (voor AT toetsenborden) was de 'Nederlandse' indeling, dus met 
> afzonderlijke toetsen voor trema en accenten en met wiskundige tekens op de 
> meest vreemde plaatsen.
> Deze hebben we laten wijzigen naar US omdat dergelijke toetsenborden voor 
> Intel PC's in de praktijk vrijwel niet voorkomen (en zeker niet bij laptops).
> 
> Ik zou me kunnen voorstellen dat voor Macintosh een andere default zou moeten 
> gelden dan voor i386. Als dat het geval is, dan moeten we dat wel duidelijk 
> op die manier specificeren in jouw bugreport.

Misschien is het allemaal niet zo spannend als bovenstaande tekst doet denken.

Deze iBook heeft inderdaad vooral een ASCII uiterlijk, op een enkele detail.
"num vergr" zal "num lock" zijn en een Euro symbool bij de 2 toets.

Ik ben het dan ook eens met #246725, default to US keymap in the Netherlands.

Laat ik meer vertellen over de oorsprong van deze thread, #257124
In de installatie heb ik gemeld dat in Europa woon,
maar dan zie als default een US toetsenbord en
een paar regels lager "European lay-out".

 "Oops, daar gaat de Euro"

dacht ik en heb europees gekozen.
Dat in de hoop om het Euro symbool tot beschikking te krijgen.

Tja, en dan meld je dat als bugreport...

> 
> Groeten,
> Frans Pop
> 
> 
> P.S.
> In de changelog voor versie 4.3.0.dfsg.1-5 van xfree86 zag ik recent het 
> volgende:
>  * Grab updates to XKB data from XFree86 CVS, mostly from 2003-05, with a
>   couple of later updates (none later than 2003-12-18).
>   + Fixes and updates for XKB keyboard maps:
>    - add EuroSign to "us_intl" keyboard map (Bugzilla #309, Paul Bolle).

Dat is waarschijnlijk wat ik zoek:
 US-toetsenbord, het gangbare in Nederland plus EuroSign.

> en
>  * Fix a few problems with the U.K. Macintosh keyboard layout:
>   + Map <TLDE> key to "section, plusminus".
>   + Map <LSGT> key to "quoteleft, asciitilde".
>   + Map AltGr+<AE02> to "EuroSign".

Dat ziet er ook goed uit.


>   + Include group(switch) symbols so that the already-defined mapping
>    of AltGr+<AE03) to "numbersign" can be used.
>   (Closes: #201737)


Wat nu?

Ik verwacht dat meer Nederlanders Euro Symbool willen,
een paar regels langer dan "US" "Europees" zien staan
en ook nog denken dat ze het beter weten dan
de default van debian-installer.

Oftewel: het zal nog vaker gebeuren :-)


Mijn voorstel is dit bugreport open te laten
en te markeren als "WONTFIX"


Cheers
Geert Stappers

Attachment: pgplg_WVIzEM3.pgp
Description: PGP signature


Reply to: