[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CVS webwml/dutch/securityUpdate of /cvs/webwml/webwml/dutch/security
In directory gluck:/tmp/cvs-serv18932/security

Modified Files:
	index.wml 
Log Message:
Dutch translation updates


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/security/index.wml	2004/03/16 22:27:46	1.25
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/security/index.wml	2004/05/25 09:13:50	1.26
@@ -1,9 +1,10 @@
 #use wml::debian::template title="Veiligheidsinformatie" GEN_TIME="yes"
 #use wml::debian::recent_list
-#use wml::debian::translation-check translation="1.71"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.72"
 
-# $Author: bas $
-# $Date: 2004/03/16 22:27:46 $
+# $Author: luk $
+# Last Translation Update by $Author: luk $
+# Last Translation Update at $Date: 2004/05/25 09:13:50 $
 
 <p>Debian neemt veiligheid zeer serieus. De meeste veiligheidsproblemen
 die hier genoemd worden zijn binnen 48 uur verbeterd.</p>
@@ -43,9 +44,9 @@
 <a href="../doc/user-manuals#securing">Securing Debian</a>
 handleiding.</p>
 
-<h2>Recente Meldingen</h2>
+<h2><a name="DSAS">Recente Adviezen</a></h2>
 
-<p>Deze internetpagina's geven een kort overzicht van de veiligheidsmeldingen
+<p>Deze internetpagina's geven een kort overzicht van de veiligheidsadviezen
 die op de 
 <a href="http://lists.debian.org/debian-security-announce/";>\
 debian-security-announce</a> mailinglijst zijn gemaakt.
@@ -55,23 +56,23 @@
 # Translators should change the links below. Content negotiation seems
 # not to work for this file.
 # Er zijn geen Nederlandstalige rdf files, afaik (bas)
-<p>De meeste recente Debian veiligheidsmeldingen zijn ook beschikbaar in 
+<p>De meeste recente Debian veiligheidsadviezen zijn ook beschikbaar in 
 <a href="dsa.en.rdf">RDF-formaat</a>. We bieden ook een 
 <a href="dsa-long.en.rdf">ander bestand</a> aan dat ook de eeste alinea van
-de veiligheidsmelding bevat, zodat u kunt zien waar de melding over gaat. 
+het veiligheidsadvies bevat, zodat u kunt zien waar het advies over gaat. 
 </p>
 
 
-<p>Eerdere meldingen zijn beschikbaar via de volgende pagina's:
+<p>Eerdere adviezen zijn beschikbaar via de volgende pagina's:
 <ul>
 <:
 for ($year = $(CUR_YEAR); $year >= 1997; $year --)
 {
- print qq' <li>Veiligheidsmeldingen in <a href="$year/">$year</a>\n'
+ print qq' <li>Veiligheidsadviezen aangekondigd in <a href="$year/">$year</a>\n'
   if -d "$(ENGLISHDIR)/security/$year";
 }
 :>
- <li><a href="undated/">Ongedateerde</A> veiligheidsmeldingen (voor de volledigheid).
+ <li><a href="undated/">Ongedateerde</A> veiligheidsadviezen (voor de volledigheid).
 </ul>
 
 <p>De Debian-distributies zijn niet kwetsbaar voor alleReply to: