[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://anon-proxy (9 strings)On Thu, Apr 01, 2004 at 02:31:52PM +0200, Luk Claes wrote:
[...]
> #. Description
> #: ../templates:13
> msgid "To anonymize your http-connections you have to configure your browser to use the anon-proxy. For graphical browsers this can easily be done through the configuration menu. Lynx and w3m read the environment-variable $http_proxy for proxy-informations. It is recommendet to have the following lines in your .bashrc and .profile:"
> msgstr "Om uw http-verbindingen anoniem te maken, moet u uw bladeraar configureren om de anon-proxy te gebruiken. Voor grafische bladeraars kan dit gemakkelijk gedaan worden in het configuratiemenu. Lynx en w3m lezen de omgevingsvariabele $http_proxy voor proxy-informatie. Het is aangeraden om de volgende lijnen op te nemen in uw .bashrc en .profile:"

Hm. Het is natuurlijk een correcte vertaling, maar ken je iemand die
"een webbrowser" in het Nederlands "een bladeraar" zou noemen?

Misschien hier gewoon "browser" behouden?

[...]
-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortuneReply to: