[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#237813] po-debconf://fontconfigOn Monday 15 March 2004 13:13, cobaco wrote:
> > > hm, deze liefst enkel aan l10n@famdijkstra.org (de bot die de
> > > coordinatiepagina bijhoud)
> >
> > Dat werkt inderdaad. Er zijn echter plannen om het systeem op te nemen
> > in de l10n pagina te w.d.o. Het idee is om dan de archieven te scannen,
> > dan hoeven we niet te subscriben op elke l10n-lijst en hoeven we ook
> > niet een e-mailadres aan te maken voor elke taal. BTS-berichtjes zouden
> > vanaf dan dus naar de lijst moeten. Vinden jullie het erg vervelend om
> > dit soort berichtjes langs te zien komen? Of kunnen jullie er wel mee
> > leven?
>
Zal ze voorlopig aan l10n@famdijkstra.org sturen. Ik hoor wel als dat moet 
veranderen.


Iets heel anders...
Ik heb een script 'kpodebconf' geschreven voor gebruik onder KDE (ontwikkeld 
en getest met 3.2.0 onder Woody) at een soort versiebeheer en 
statusmanagement (van ITT t/m BTS) doet voor nieuwe po-debconf vertalingen. 
Het maakt zelfs automatisch alle mailtjes aan naar de juiste adressen en met 
juiste onderwerp (pseudo-header), adres en attachment. Het maakt gebruik van 
kmail en kbabel.

In het begin van het script kan je een pad opgeven waar je de vertalingen wilt 
hebben. De benodigde directorystructuur daaronder wordt automatisch 
aangemaakt.
Je begint met het downloaden van één of meerdere template files naar deze 
root, gevolgd door 'kpodebconf ITT'; 
Geef kpodebconf -h voor de volledige syntax. In het commentaar staat de 
basiswerking uitgelegd.

Ik hoor wel of jullie het iets vinden...

FJP

Attachment: kpodebconf
Description: application/shellscript


Reply to: