[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://ifupdown/nl.poOn Sat, Sep 20, 2003 at 10:57:32AM +0200, Luk Claes wrote:

||  > > msgstr "Het format van /etc/network/interfaces heeft tussen versie 0.5.x
||  > > en 0.6.x van ifupdown een kleine, maar incompatibele verandering
||  > > ondergaan. In bijna alle gevallen is het echter mogelijk om automatisch
||  > > het oude format naar het nieuwe om te zetten."
||  >
||  > -> format is geen nederlands woord. 'Opmaak' zou hier (denk ik) beter
||  > voor zijn?
||
||  ik denk dat 'indeling' nog beter is

Bijval!

Vincent.

Attachment: pgp3oZN6zV4tW.pgp
Description: PGP signature


Reply to: