[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aanmelding Debian website vertalerHi Pim!

You wrote:

> Ik wil me graag aanmelden als vertaler van de Debian website. Ik
> wilde zelf beginnen de wekelijkse nieuws edities met terugwerkende
> kracht te vertalen, maar als andere pagina's een hogere prioriteit
> hebben wil ik daar ook best beginnen.

Sorry dat het even duurde voor ik reageerde. Ik be in ieder geval erg
blij dat je wilt helpen. De DWN-pagina's lijken me een goede keuze om
aan te werken. De News/weekly/contributing.wml pagina die je had
vertaalt, ziet er goed uit [1] en ik heb hem ondertussen geupload naar CVS
(dus over een paar uur zou hij online moeten staan).

Het lijkt het handigst als je voorlopig even je vertalingen opstuurt
naar de debian-l10n-dutch mailinglijst, dan kunnen de lezers daar (onder
wie ik) ze uploaden. Later kun je dan eventueel write-access krijgen
voor cvs.

Bedankt voor je bijdrage aan Debian!

[1] Je was alleen vergeten om een #use wml::debian::translation-check
  regel toe te voegen bovenaan.

-- 
Kind regards,
+---------------------------------------------------------------+
| Bas Zoetekouw         | Si l'on sait exactement ce  |
|--------------------------------| que l'on va faire, a quoi  |
| bas@o2w.nl, bas@debian.org   | bon le faire?        |
| GPG key: 0644fab7       |        Pablo Picasso |
+---------------------------------------------------------------+ 

Attachment: pgpSqlsIRlLUF.pgp
Description: PGP signature


Reply to: