[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Je of U & on line, on-line of online?On 08 Nov 2002 19:12:49 +0100
Jan V <jan@hwfaq.be> wrote:

> Welke aanspreekvorm gebruik ik best?  Je (nogal informeel) of u (mijn
> voorkeur).

Ik zou zelf U gebruiken, zoals ook op andere pagina's te zien is.

> En wat i.v.m. on line/on-line/online? 
> http://www.onzetaal.nl/advies/online.html

Ik denk dat online wel het beste is.

-- 
| Michiel Sikkes	| E-mail: m.sikkes@luon.net |
| ICQ: 145343907	| Jabber: michiels@luon.net |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Attachment: pgpBFUJ0u0ICn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: