[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

CD/jigdo-cd/index.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hier is er weer eentje. Ik heb geprobeerd het Nederlands hier wat minder 
krampachtig te maken. Daardoor wijk ik af en toe wat verder af van de Engelse 
versie als in mijn eerder vertalingen.
- -- 
	Casper Gielen
CAPSLOCK2000@zvdk.nl, capslock2000@subdimension.com
- --
Linux sucks twice as fast and 10 times more reliably,
and since you have the source, it's your fault. -Ca1v1n 
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (GNU/Linux)

iD8DBQE9l1iDIhQIPPgOSvcRAlIRAJ9MdJMiyqUi8Vlu6KK5xSHm6tCENQCfQhyy
2VIO04xclt6PPX6z4dT0ejo=
=eDVw
-----END PGP SIGNATURE-----
#use wml::debian::cdimage title="Debian CD-images downloaden met jigdo" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.21" maintainer="casper@zvdk.nl"

<p>Jigsaw ("puzzel") Download, oftewel <a href="http://atterer.net/jigdo/";>jigdo</a>,
is bedoeld als de voornaamste manier waarop Debian CD-images in de toekomst
verspreid worden. Het systeem werkt al, maar is nog niet erg comfortabel in
het gebruik, omdat de download beheerder nog niet af is.</p>

<p><strong>Waarom is jigdo beter dan een directe download?</strong>
Omdat het sneller is! Om verschillende redenen zijn er veel minder mirrors
van de CD-images als van het "normale" Debian archief. Daarom zijn de CD-image
mirrors relatief gezien slechter te bereiken, en zwaarder belast, met name vlak
nadat er een nieuwe versie van Debian is uitgebracht.</p>

<p>Een "normale" Debian mirror heeft natuurlijk geen images, maar hoe kan jigdo ze
dan downloaden?. Jigdo doet dit door alle files te downloaden die op de CD komen
te staan. Vervolgens worden die files samengevoegd tot &eacute;&eacute;n grote file, die
precies overeenkomt met een CD-image. Dit gebeurt echter allemaal achter de
schermen. Het enige dat <em>U</em> hoeft te doen, is het download programma de
locatie van een "<tt>.jigdo</tt>" file te geven.</p>

<p><strong>Welke images zijn er beschikbaar?</strong></p>

<ul>

 <li>Offici&euml;ele jigdo files voor de laatste "stable" versie op CD: <a
 href="http://us.cdimage.debian.org/jigdo-area/current/jigdo/";>USA</a>,
 <a href="http://non-us.cdimage.debian.org/jigdo-area/current/jigdo/";
 >Europa</a></li>

 <li>Onoffici&euml;ele jigdo files voor de <a
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid/jigdo/";>\
 "unstable" distributie op CD</a>, <em>dagelijks gegenereerd</em></li>

 <li>Onoffici&euml;ele jigdo files voor de <a
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid-dvd/jigdo/";>\
 "unstable" distributie op DVD</a>, <em>dagelijks gegenereerd</em><br>
 DVDs zijn momenteel <strong>niet</strong> te downloaden vanuit Windows!</li>

 <li>Onoffici&euml;ele jigdo files voor de <a
 href="http://cdimage.debian.org/jigdo-area/";>pre-release/beta
 images</a> - voor U iets doet, lees eerst <a
 href="../faq/#mailing-list">de mailing list</a>!

</ul>

<p><strong>Welke stappen moeten er genomen worden om een CD-image te downloaden
met jigdo?</strong>

<ul>

 <li>Download een pakket met <tt>jigdo-lite</tt>. jigdo-lite is
 beschikbaar in verschillende vormen vanaf de <a
 href="http://atterer.net/jigdo/";>jigdo homepage</a>.
 <br><strong>Debian gebruikers, upgrade aub tenminste naar versie
 0.6.8</strong> - de versie in Debian woody is niet geschikt om de meest
 recente images te downloaden!</li>

 <li>Start het <tt>jigdo-lite</tt> script. Dit zal vragen om de URL
 van een "<tt>.jigdo</tt>" file om te verwerken. (U kunt deze URL ook
 via de commandline opgeven, als U dat liever hebt.)</li>

 <li>Maak Uw keuze uit de voorgaande lijst met locaties, en voer de URL van die
 <tt>.jigdo</tt> file in.</li>

 <li>Volg de instructies die het script U geeft. Als alles goed gaat besluit
 het script met het berekenen van de checksum van het gegenereerde image, en
 vertelt het U dat deze checksum overeenkomt met die van het originele
 image.<li>

</ul>

<p>Als U klaar bent met het downloaden en branden van de images, bekijk dan de
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">gedetailleerde informatie over
de installatie procedure</a>.</p>

<p>Jigdo kan een oudere versie van een CD-image "upgraden", hierbij worden
alleen de files die verandert zijn gedownload. Ook is het mogelijk, voor wie
zijn eigen locale Debian mirror draait, om een "file:" URL op te geven als
mirror URI.</p>

<p>Als U het prototype van het GUI download programma wilt proberen, of de
experimentele Windows binaries, kijk dan op <a href="http://atterer.net/jigdo/";>
jigdo homepage</a>. Vrijwilligers om te helpen met de ontwikkeling van jigdo
zijn altijd welkom!</p>

<hr>

<p><strong>Hoe laat ik jigdo gebruik maken van mijn proxy?</strong></p>

<p>Laad de file <tt>~/.jigdo-lite</tt> (of
<tt>jigdo-lite-settings.txt</tt> voor de Windows versie) in een tekst
editor en zoek de regel die begint met "wgetOpts". De volgende opties kunnen
worden toegevoegd aan die regel:</p>

<p><tt>-e ftp_proxy=http://<i>LOKALE-PROXY</i>:<i>POORT</i>/</tt>
<br><tt>-e http_proxy=http://<i>LOKALE-PROXY</i>:<i>POORT</i>/</tt>
<br><tt>--proxy-user=<i>GEBRUIKER</i></tt>
<br><tt>--proxy-passwd=<i>WACHTWOORD</i></tt></p>

<p>Uiteraard moet U hierbij de juiste waarden voor uw proxy server invullen. De
laatste twee opties zijn alleen nodig als uw proxy wachtwoord authenticatie
gebruikt. De opties moeten aan het einde van de wgetOpts regel worden toegevoegd
<em>voor</em> het laatste <tt>'</tt> teken. Alle opties moeten op
&eacute;&eacute;n regel staan.</p>

<p>Daarnaast is het onder Linux mogelijk om de <tt>ftp_proxy</tt> en
<tt>http_proxy</tt> omgevingsvariabelen te gebruiken. Kijk voor een voorbeeld in
de file file <tt>/etc/environment</tt> of <tt>~/.bashrc</tt>.</p>

<p><strong>Aargh! He script stopt met een foutmelding - heb ik al die megabytes
voor niks gedownload?</strong></p>

<p>Natuurlijk hoort dit niet te gebeuren, maar om verschillende redenen kunt U
in een situatie geraken waarin er wel al een grote "<tt>.iso.tmp</tt>" file is
gegenereerd en <tt>jigdo-lite</tt> problemen krijgt waarna het U vertelt om de download
opnieuw te starten. Er zijn verschillende dingen die U in dit geval kunt
proberen:</p>

<ul>

 <li>Herstart de download door simpelweg op Return te drukken. Misschien konden
 sommige files niet gedownload worden door timeouts of andere tijdelijke
 fouten - er zal nog een poging worden gedaan om deze ontbrekende files te
 downloaden.</li>

 <li>Probeer een andere mirror. Sommige Debian mirrors lopen een beetje uit de
 pas. Misschien bevat een andere mirror nog de files die al verwijderd zijn van
 de server die U hebt gebruikt, of misschien is die al geupdate met files die
 nog niet beschikbaar zijn op uw huidige mirror.</li>

 <li>Verkrijg de ontbrekende delen met <tt><a
 href="http://rsync.samba.org/";>rsync</a></tt>. Allereerst moet U de juiste
 rsync URL bepalen voor het image dat U probeert te downloaden:
 
 Kies en server die rscync toegang biedt tot de <a
 href="../mirroring/rsync-mirrors">stable</a> of <a
 href="../http-ftp/#testing">testing</a> images, bepaal vervolgens het correcte
 pad en filenaam. Directory listings krijgt U met commando's als 
 <tt>rsync&nbsp;rsync://cdimage.debian.org/debian-cd/</tt>

 <br>Verwijder vervolgens de "<tt>.tmp</tt>" extensie van 
 <tt>jigdo-lite</tt>'s tijdelijke file door deze te hernoemen, en geef zowel de
 URL als de lokale filenaam op aan rsync:
 <tt>rsync&nbsp;rsync://server.org/path/binary-i386-1.iso
 binary-i386-1.iso</tt>

 <br>U kunt rsync's <tt>--verbose</tt> and
 <tt>--progress</tt> opties gebruiken om voortgangsberichten te krijgen, en
 <tt>--block-size=8192</tt> om de snelheid te vergroten.</li>

 <li>Zelfs als dit allemaal mislukt, is de gedownloade data nog niet verloren;
 onder Linux is het mogelijk om de <tt>.tmp</tt> file te "loop-mounten" om zo
 toegang te krijgen tot de paketten die al gedownload zijn, en deze te
 hergebruiken om een image te maken van een nieuwe jigdo file (bijvoorbeeld de
 nieuwste dagelijkse snapshot van de testing distributie, als uw mislukte download
 ook een snapshot van testing was.) Om dit te doen geeft U eerst als root het
 volgende commando in de directory met de mislukte download: <tt>mkdir&nbsp;mnt;
 mount&nbsp;-t&nbsp;iso9660&nbsp;-o&nbsp;loop&nbsp;*.tmp&nbsp;mnt</tt>. 
 Vervolgens start U een nieuwe download in een andere directory, en geeft U het
 pad van de <tt>mnt</tt> directory op aan de "Files to scan" prompt.</li>

</ul>

Reply to: