[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vertaalde pakketbeschrijvingenIvo Timmermans wrote:
> Om een beschrijving op te vragen die nog vertaald moet worden, stuur
> je een emailtje naar de server, op grisu-td-nl@auric.debian.org, met
> daarin:
> 
>   GET 1 nl

Mijn fout, dit moet dus het onderwerp zijn van je emailtje.


	Ivo

-- 
Technology is stuff that was invented after you were born.Reply to: