[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

manpages-nl-fileutils? (was: Re: Bug#89402: manpages-nl: heroes: command not found)On Tue, Mar 13, 2001 at 01:02:34PM +0100, josX wrote:
> >On Tue, Mar 13, 2001 at 12:05:25PM +0100, josX wrote:
> >> Wat vind(en) je(jullie) hiervan: 
> >> 
> >> Algemene tarball:
> >>	manpages-nl-<version> << huidige alles-in-één tarball (zo laten dus) 
> >> 
> >> Sub-tarballs: 
> >>    manpages-nl-dev-<target version> 
> >>	 manpages-nl-procps-<target version> 
> >>    manpages-nl-fileutils-<target version> 
> >>   ... 
> >> Die sub-tarballs kunnen dan met % make dev;make procps;... ofzo 
> >> gemaakt worden(?), en in de README kan een zin "This package was generated 
> >> from manpages-nl-<version>" gezet worden.

Ik denk dat het het mooiste is als ook manpages-nl-<version).tar.gz
gesplit wordt. Alleen van de configure.in en zo zouden we een "master"
versie kunnen houden. Waarom zou je de tarball liever ongesplit
willen houden?

> >Het nadeel hiervan is dat het aantal packages met <aantal talen>
> >keer toeneemt. Dat betekent dat de package tools het een stuk
> >zwaarder krijgen, en als je ziet hoe lang het nu al duurt op m'n 
> >486.
> 
> Ja, klopt... het is mischien een idee om een
> vertaalde-manpages-installatie-iets te maken, zodat de manpages 1
> pakket zijn, en zelf kijken welke progs op het systeem zijn... en/of
> dat als een pakket wordt geinstalleerd, er iets is dat vraagt aan
> manpages-$LANG of er ook een vertaling beschikbaar van de handleiding.
> 
> >   Ikzelf voel meer voor het volgende, packages met dezelfde 
> >naam als het "ouder"-package, maar in een aparte directory-tree 
> >op de ftp server. Op die manier is het toevoegen van een taal 
> >simpelweg een kwestie van een woordje aan /etc/apt/sources.list 
> >toevoegen. Een ander voordeel is dat het mogelijk is om de hele 
> >NL tree op een andere server te zetten en apart te beheren.
> 
> Dat betekend dus extra debian/.../lang/nl,de,fr,... directories
> op de ftp-server?

Hmm... Ik denk dat dit soort discussies al een langere tijd woeden.
Ik geloof dat, welke oplossing er ook gekozen wordt, het altijd
handiger zal zijn als er niet één package manpages-nl (of manpages-de
of whatever) is, maar packages als manpages-nl-originelepackagenaam.
Dan kan (ooit...) een systeem worden gebouwd waarbij admins zeggen:
ik wil alleen documentatie in de talen nl en de (b.v.). Als op 
zo'n systeem dat package foo wordt geinstalleerd, dan wordt daardoor
package manpages-voorkeurtaal-foo gesuggereerd. Zoiets dus. 

Het komt erop neer, denk ik, dat dit soort discussie vaak stranden
in: "ja, mooi idee, maar dan moeten we alle packages gaan splitten".
Dat hoop ik dus voor te zijn.

Inderdaad is dat vervelend voor minder zware machines (ikzelf heb
wel eens bij een 368 met 4mb staan duimendraaien tijdens dpkg :)
Maar ik denk niet dat we dat als argument moeten gebruiken in 
deze discussie. Dat is dan een bug in het package management 
systeem. Daar zal dat dus opgelost moeten worden.

Groeten,

Joost

-- 
Joost van Baal          .
             .       heart  joostvb@debian.org
        .            food http://logreport.org/
    .                home    http://mdcc.cx/Reply to: